2015-08-01 06:00

2015-08-01 06:00

Alternativ

DAGENS DIKT

Högt över alpens toppar

där vinden tjuter och far

eller ock där cypresserna knoppar,

där marken är varm och bar.

Dit vill jag en gång söka

när livet går mot sitt slut

Där ingen vill makten

och ingen längtar.

Folke Granath

Högt över alpens toppar

där vinden tjuter och far

eller ock där cypresserna knoppar,

där marken är varm och bar.

Dit vill jag en gång söka

när livet går mot sitt slut

Där ingen vill makten

och ingen längtar.

Folke Granath

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.