2015-07-21 06:00

2015-07-21 06:00

Vart är EU på väg?

EUROPA KARLSKOGA: Hur länge till kommer EU-projektet att bestå?

Politik

Vart är EU på väg? Det kan man fråga sig när man följer vad som händer ute i Europa. Ett Europa som skulle vara för öppenhet, frihet över gränserna, slopade handelshinder, samarbete i stället för krig. När jag röstade ja till medlemskap i EU trodde jag på ett freds- och samarbetsprojekt trots det demokratiska underskott som då fanns. Vad ser jag i dag?

För det första ett Europa som styrs av högerkrafter vilka är livrädda för en vänsterorientering i parlamentet liksom i länder där ekonomin vacklar samt andra länder. Ett exempel är Grekland som dras ner i ren fattigdom, även om dess förvaltningar tycks behövas renoveras, svågerpolitik och korruption undanröjas. Många års vanstyre ska inte straffa folket. Ordet reformera som används i detta sammanhang är missvisande. Reform betyder omdana, skapa något till det bättre men vad som görs i Grekland är att skapa till något ännu sämre. Rätt ord ska användas – nedskärningar. Detta görs för att rädda de banker som gladeligen lånar ut stora belopp till ekonomiskt svaga länder till höga räntor och försäljning av derivat, ett slags försäkringar. Det är ju en del av bankernas affärskoncept. Man vet att stater med skattebetalarnas pengar kommer att rädda dom när låntagarna inte kan betala. Vad IMF och Centralbanken gör när de lånar ut stödpengar så att förfallna lån ska kunna betalas kallar jag SMS-lån. Sådana lån håller vi ju på att försöka komma tillrätta med när det gäller enskilda personer här i Sverige.

Ett sätt att hjälpa grekiska folket vore att länders regeringar där förvaltningar och rättsväsende fungerar, till exempel Sveriges, bidrar med sin kunskap och mångåriga erfarenhet att reformera hela systemet. Driva in skatter, upprätta fastighetsregister, reformera rättssystemet, medverka till attitydförändring när det gäller korruption med mera.

För det andra. Hur står det till med solidaritet och humanitet inom EUs medlemsstater? Regeringarna kan inte komma överens om hur asylsökande legalt ska kunna ta sig in i EU-området. Att bara ställa upp med fartyg som räddar i sjönöd är ingen lösning. Så ser man länder bygga murar vid sina gränser. Ungern bygger en 17 mil lång mur mot Serbien, Spanien har byggt skydd mot gränsen till Marocko med ett sju meter högt stängsel där det högst upp finns en taggtråd med knivblad. Där har flera dödsoffer skett. Bulgarien håller på och bygger ett 16 mil långt stängsel mot Turkiet och Grekland har byggt ett 12 kilometer långt taggtrådsstängsel mot Turkiet. Allt detta för att skydda sig mot att flyktingar tar sig in i Europa. Människor med samma värde som de själva tycker sig ha.

Om detta tiger EU. Ingen i parlamentet, såvitt jag vet, har höjt sin röst mot att medlemsländer bygger murar för att undvika flyktingar. Ungern och Bulgarien tycks ha glömt sovjettiden, Spanien francotiden och Grekland juntan på 60-talet. Var finns solidariteten, humanismen och demokratin i EU? EU håller på att krackelera. Hur länge till kommer EU-projektet att bestå?

Solveig Olsson

Vart är EU på väg? Det kan man fråga sig när man följer vad som händer ute i Europa. Ett Europa som skulle vara för öppenhet, frihet över gränserna, slopade handelshinder, samarbete i stället för krig. När jag röstade ja till medlemskap i EU trodde jag på ett freds- och samarbetsprojekt trots det demokratiska underskott som då fanns. Vad ser jag i dag?

För det första ett Europa som styrs av högerkrafter vilka är livrädda för en vänsterorientering i parlamentet liksom i länder där ekonomin vacklar samt andra länder. Ett exempel är Grekland som dras ner i ren fattigdom, även om dess förvaltningar tycks behövas renoveras, svågerpolitik och korruption undanröjas. Många års vanstyre ska inte straffa folket. Ordet reformera som används i detta sammanhang är missvisande. Reform betyder omdana, skapa något till det bättre men vad som görs i Grekland är att skapa till något ännu sämre. Rätt ord ska användas – nedskärningar. Detta görs för att rädda de banker som gladeligen lånar ut stora belopp till ekonomiskt svaga länder till höga räntor och försäljning av derivat, ett slags försäkringar. Det är ju en del av bankernas affärskoncept. Man vet att stater med skattebetalarnas pengar kommer att rädda dom när låntagarna inte kan betala. Vad IMF och Centralbanken gör när de lånar ut stödpengar så att förfallna lån ska kunna betalas kallar jag SMS-lån. Sådana lån håller vi ju på att försöka komma tillrätta med när det gäller enskilda personer här i Sverige.

Ett sätt att hjälpa grekiska folket vore att länders regeringar där förvaltningar och rättsväsende fungerar, till exempel Sveriges, bidrar med sin kunskap och mångåriga erfarenhet att reformera hela systemet. Driva in skatter, upprätta fastighetsregister, reformera rättssystemet, medverka till attitydförändring när det gäller korruption med mera.

För det andra. Hur står det till med solidaritet och humanitet inom EUs medlemsstater? Regeringarna kan inte komma överens om hur asylsökande legalt ska kunna ta sig in i EU-området. Att bara ställa upp med fartyg som räddar i sjönöd är ingen lösning. Så ser man länder bygga murar vid sina gränser. Ungern bygger en 17 mil lång mur mot Serbien, Spanien har byggt skydd mot gränsen till Marocko med ett sju meter högt stängsel där det högst upp finns en taggtråd med knivblad. Där har flera dödsoffer skett. Bulgarien håller på och bygger ett 16 mil långt stängsel mot Turkiet och Grekland har byggt ett 12 kilometer långt taggtrådsstängsel mot Turkiet. Allt detta för att skydda sig mot att flyktingar tar sig in i Europa. Människor med samma värde som de själva tycker sig ha.

Om detta tiger EU. Ingen i parlamentet, såvitt jag vet, har höjt sin röst mot att medlemsländer bygger murar för att undvika flyktingar. Ungern och Bulgarien tycks ha glömt sovjettiden, Spanien francotiden och Grekland juntan på 60-talet. Var finns solidariteten, humanismen och demokratin i EU? EU håller på att krackelera. Hur länge till kommer EU-projektet att bestå?

Solveig Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.