2015-06-15 06:00

2015-06-15 06:00

Är inte svart eller vitt

UTBILDNING: Vänder mig mot att mobiltelefonerna lyfts som ett av de största problemen

Det oroar Margareta Karlsson i en ledare i Karlskoga Tidning den 9 juni att det är så stökigt i vissa klassrum att både elever och lärare behöver bära hörselskydd. Utan att förringa att det ibland kan vara problem att få studiero så är nog hörselskydd ett extremt undantag. Att det skulle vara något vanligt förekommande – mer än möjligen i slöjdsalarna - är mig alldeles främmande.

Ledaren efterlyser också vilka förslag som Lärarförbundet har för att åstadkomma studiero i skolan. Vi har flera viktiga förslag. Till exempel att satsa på . Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet, och när stöd väl sätts in görs det försent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet. Det handlar också om att ge lärarna . Om lärarna avlastas administration och annat som inte bidrar till elevernas kunskapsutveckling desto mer tid får de att förbereda och följa upp sina lektioner. På det sättet kan de anpassa undervisningen, och desto lugnare blir det i klassrummet. Ett annat förslag är att se till att elevhälsan är väl utbyggd med skolsköterskor och skolkuratorer för att bättre fånga upp barn och unga som mår dåligt.

Jag vänder mig mot att statsministern lyfter mobiltelefonerna som ett av de största problemen. Det är att marginalisera alla de verkligt stora utmaningar som finns i skolan. För ett drygt år sedan skrev Stefan Löfven i Dagens Nyheter att Lärarna måste kunna fokusera på det som är viktigt: att utveckla undervisningen och ge varje elev det stöd han eller hon behöver. Det krävs för att vända de sjunkande kunskapsresultaten i skolan. Läraryrket måste bli självständigt och fritt igen.

Vi hade inte kunnat säga det bättre själva. Lärare har redan idag alla möjligheter att ingripa om elevernas mobiler stör undervisningen för dem som äger dem eller för andra elever.

Självklart ska inte mobiler få äventyra elevers koncentration eller kvalitén i undervisningen men frågan är inte svart eller vit, många elever har också stor nytta av det pedagogiska verktyg som mobilen möjliggör. Jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion om vilka förutsättningar som måste finnas på plats för studiero och arbetsglädje.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande Lärarförundet

Det oroar Margareta Karlsson i en ledare i Karlskoga Tidning den 9 juni att det är så stökigt i vissa klassrum att både elever och lärare behöver bära hörselskydd. Utan att förringa att det ibland kan vara problem att få studiero så är nog hörselskydd ett extremt undantag. Att det skulle vara något vanligt förekommande – mer än möjligen i slöjdsalarna - är mig alldeles främmande.

Ledaren efterlyser också vilka förslag som Lärarförbundet har för att åstadkomma studiero i skolan. Vi har flera viktiga förslag. Till exempel att satsa på . Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet, och när stöd väl sätts in görs det försent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet. Det handlar också om att ge lärarna . Om lärarna avlastas administration och annat som inte bidrar till elevernas kunskapsutveckling desto mer tid får de att förbereda och följa upp sina lektioner. På det sättet kan de anpassa undervisningen, och desto lugnare blir det i klassrummet. Ett annat förslag är att se till att elevhälsan är väl utbyggd med skolsköterskor och skolkuratorer för att bättre fånga upp barn och unga som mår dåligt.

Jag vänder mig mot att statsministern lyfter mobiltelefonerna som ett av de största problemen. Det är att marginalisera alla de verkligt stora utmaningar som finns i skolan. För ett drygt år sedan skrev Stefan Löfven i Dagens Nyheter att Lärarna måste kunna fokusera på det som är viktigt: att utveckla undervisningen och ge varje elev det stöd han eller hon behöver. Det krävs för att vända de sjunkande kunskapsresultaten i skolan. Läraryrket måste bli självständigt och fritt igen.

Vi hade inte kunnat säga det bättre själva. Lärare har redan idag alla möjligheter att ingripa om elevernas mobiler stör undervisningen för dem som äger dem eller för andra elever.

Självklart ska inte mobiler få äventyra elevers koncentration eller kvalitén i undervisningen men frågan är inte svart eller vit, många elever har också stor nytta av det pedagogiska verktyg som mobilen möjliggör. Jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion om vilka förutsättningar som måste finnas på plats för studiero och arbetsglädje.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande Lärarförundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.