2015-06-11 06:00

2015-06-11 06:00

PRO vill göra skillnad

PENSIONÄRER: Många motioner till kongressen

PRO-kongressen kommer i år att vara i Stockholm mellan den 12-14 juni där 250 representanter kommer att närvara och 243 motioner ska behandlas. PRO- kongressen kommer också besluta om ett nytt handlingsprogram för de närmaste tre åren. Kongressen kommer att genomföras helt digitalt vilket betyder att varje kongressdeltagare utrustas med en läsplatta.

PRO är en partipolitisk obunden organisation med över 400 000 medlemmar, som i första hand skapar aktiviteter och möjligheter till gemenskap. PRO driver dessutom intressepolitiska frågor för att skapa en god levnadssituation för alla äldre.

I Örebro utbildade sig den 27-28 maj kongressdeltagare från Värmland, Västmanland och Örebro län. Där behandlades också de 243 motioner som kommit in för att vi tillsammans ska kunna vara med och påverka ett gott liv för alla äldre oavsett livssituation.

Motionerna handlar bland annat om:

- Den ojämlika skatten.

- Höjning av bostadstilläggen.

- Flera vårdfrågor, t.ex att tandvården skall föras in under sjukvårdens högkostnadsskydd.

- Att de som fyllt 80 år skall utan biståndsbedömning kunna få flytta till särskilt boende, samt att alla som fyllt 75 år skall få hemtjänst upp till 9 timmar i månaden.

- Att utskrivningsklara från Region/Landsting skall vara mottagningsklara i kommunerna.

- Mobila läkare och sjuksköterskor.

- Multiprofessionella team men en utsedd kontaktperson för de mest sjuka äldre.

Efter besluten av motionerna och handlingsprogrammet kommer PRO med all kraft fortsätta att påverka beslutsfattare i Kommuner, Regioner/Landsting och Riksdag så att förslagen blir verklighet. Och ett bättre liv för alla pensionärer.

Så kommer PRO att göra skillnad

Lisbeth Staaf-Igelström

Ordförande PRO Värmland

Ulla Berndtsson

Ordförande PRO Västmanland

Arne Önnefors

PRO Örebro län

PRO-kongressen kommer i år att vara i Stockholm mellan den 12-14 juni där 250 representanter kommer att närvara och 243 motioner ska behandlas. PRO- kongressen kommer också besluta om ett nytt handlingsprogram för de närmaste tre åren. Kongressen kommer att genomföras helt digitalt vilket betyder att varje kongressdeltagare utrustas med en läsplatta.

PRO är en partipolitisk obunden organisation med över 400 000 medlemmar, som i första hand skapar aktiviteter och möjligheter till gemenskap. PRO driver dessutom intressepolitiska frågor för att skapa en god levnadssituation för alla äldre.

I Örebro utbildade sig den 27-28 maj kongressdeltagare från Värmland, Västmanland och Örebro län. Där behandlades också de 243 motioner som kommit in för att vi tillsammans ska kunna vara med och påverka ett gott liv för alla äldre oavsett livssituation.

Motionerna handlar bland annat om:

- Den ojämlika skatten.

- Höjning av bostadstilläggen.

- Flera vårdfrågor, t.ex att tandvården skall föras in under sjukvårdens högkostnadsskydd.

- Att de som fyllt 80 år skall utan biståndsbedömning kunna få flytta till särskilt boende, samt att alla som fyllt 75 år skall få hemtjänst upp till 9 timmar i månaden.

- Att utskrivningsklara från Region/Landsting skall vara mottagningsklara i kommunerna.

- Mobila läkare och sjuksköterskor.

- Multiprofessionella team men en utsedd kontaktperson för de mest sjuka äldre.

Efter besluten av motionerna och handlingsprogrammet kommer PRO med all kraft fortsätta att påverka beslutsfattare i Kommuner, Regioner/Landsting och Riksdag så att förslagen blir verklighet. Och ett bättre liv för alla pensionärer.

Så kommer PRO att göra skillnad

Lisbeth Staaf-Igelström

Ordförande PRO Värmland

Ulla Berndtsson

Ordförande PRO Västmanland

Arne Önnefors

PRO Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.