2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Höj inte avgifterna

VÅRD: Alla ska ha råd med äldreomsorg

Äldre med de största behoven och låga pensioner blir de som drabbas om avgifterna inom äldreomsorgen höjs. PRO menar att regeringens förslag är ett svek mot en redan utsatt grupp.

Regeringen föreslår att kommunerna ges möjlighet att höja sina avgifter med 220 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt boende, dagverksamhet, särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård.

PRO har satt frågan om de sämst ställda pensionärerna på den politiska dagordningen. 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen och vi märker att regeringen fått upp ögonen för problemet. En liten höjning av bostadstillägget kom i vårbudgeten och en skattesänkning ska komma i höstbudgeten, enligt statsministern. Pensionsgruppen ska göra en översyn av skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner och hur de kan motverkas. Det är bra. Men regeringens tal om att vilja förbättra för dem med små ekonomiska marginaler förlorar trovärdighet om de samtidigt lägger fram förslag att höja avgifterna i äldreomsorgen.

Högsta avgiften 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård. Den enskildes avgifter kan till följd av den föreslagna ändringen komma att öka med 2 640 kronor per år.

Kommunerna måste inte genomföra taxehöjningen, men har få valmöjligheter. Risken är påfallande stor att den genomförs eftersom statsbidraget till kommunerna minskar med samma summa som en höjning skulle inbringa.

Därför kommer PRO att kämpa i de lokala pensionärsråden (KPR) för att våra äldre ska få den omsorg de behöver. Det får aldrig bli en kostnadsfråga om man har råd eller inte.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Margareta Röstlund

Ombudsman PRO Örebro län

Äldre med de största behoven och låga pensioner blir de som drabbas om avgifterna inom äldreomsorgen höjs. PRO menar att regeringens förslag är ett svek mot en redan utsatt grupp.

Regeringen föreslår att kommunerna ges möjlighet att höja sina avgifter med 220 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt boende, dagverksamhet, särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård.

PRO har satt frågan om de sämst ställda pensionärerna på den politiska dagordningen. 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen och vi märker att regeringen fått upp ögonen för problemet. En liten höjning av bostadstillägget kom i vårbudgeten och en skattesänkning ska komma i höstbudgeten, enligt statsministern. Pensionsgruppen ska göra en översyn av skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner och hur de kan motverkas. Det är bra. Men regeringens tal om att vilja förbättra för dem med små ekonomiska marginaler förlorar trovärdighet om de samtidigt lägger fram förslag att höja avgifterna i äldreomsorgen.

Högsta avgiften 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård. Den enskildes avgifter kan till följd av den föreslagna ändringen komma att öka med 2 640 kronor per år.

Kommunerna måste inte genomföra taxehöjningen, men har få valmöjligheter. Risken är påfallande stor att den genomförs eftersom statsbidraget till kommunerna minskar med samma summa som en höjning skulle inbringa.

Därför kommer PRO att kämpa i de lokala pensionärsråden (KPR) för att våra äldre ska få den omsorg de behöver. Det får aldrig bli en kostnadsfråga om man har råd eller inte.

Arne Önnefors

Ordförande PRO Örebro län

Margareta Röstlund

Ombudsman PRO Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.