2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Låt alla komma till tals

ÖVERSIKTSPLANEN: Medborgardialog om Möckelns norra stränder

Stränderna längs Möckeln i Karlskoga är en av våra mest fantastiska naturresurser. Från Sandviksbadet i öster till Aggerudsviken i väster har karlskogabor och besökare i kommunen underbara möjligheter till badplatser och rekreationsområden.

På somrarna är det sol och badstränder som lockar. Stränderna är ofta fyllda med människor som tar vara på värme och ledighet, medan vintrarna erbjuder längdskidspår, skridskoåkning och stillsamma promenader i en underbar miljö.

Området är också fyllt av en mängd uppskattade aktiviteter, så som lekplatser, boule-banor och utomhusgym, och ännu fler är på gång.

Med jämna mellanrum kommer det förslag från olika håll om vad man vill göra med området. Det har föreslagits såväl campingar som bostäder och konferenshotell och det står klart att åsikterna om vad som är bäst för området ibland går isär.

Vi i Miljöpartiet de gröna i Karlskoga föreslår därför att kommunen genomför en omfattande medborgardialog för att få en samlad bild av vad kommunens medborgare har för önskningar om områdets utveckling.

Vi är nu inne i en ny mandatperiod och kommunens översiktsplan ska enligt lag ses över minst en gång under varje mandatperiod. Vi börjar också närma oss år 2020, och i och med det kommer även vår Vision 2020 att behöva ses över. Vi anser därför att det är viktigt att denna medborgardialog genomförs innan arbetet påbörjas med en ny vision och en aktualisering av översiktsplanen.

En väl genomförd medborgardialog lyfter båda sidor. Dels får kommunen en chans att informera om sitt arbete, vilka förutsättningar som finns och vad som är möjligt att genomföra. Samtidigt får medborgarna en möjlighet att framföra sina åsikter, önskningar och farhågor om området. Det ger en ökad förståelse för frågan hos både kommunen och dess medborgare. Det blir en så kallad ”win-win”-situation.

Karlskogas medborgare måste få vara en stor och naturlig del i kommunens utveckling, vi måste våga lyssna på medborgarnas åsikter och ta till oss deras idéer.

Genomför en medborgardialog om Möckelns norra stränder!

Daniel Ekelund

Oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Stränderna längs Möckeln i Karlskoga är en av våra mest fantastiska naturresurser. Från Sandviksbadet i öster till Aggerudsviken i väster har karlskogabor och besökare i kommunen underbara möjligheter till badplatser och rekreationsområden.

På somrarna är det sol och badstränder som lockar. Stränderna är ofta fyllda med människor som tar vara på värme och ledighet, medan vintrarna erbjuder längdskidspår, skridskoåkning och stillsamma promenader i en underbar miljö.

Området är också fyllt av en mängd uppskattade aktiviteter, så som lekplatser, boule-banor och utomhusgym, och ännu fler är på gång.

Med jämna mellanrum kommer det förslag från olika håll om vad man vill göra med området. Det har föreslagits såväl campingar som bostäder och konferenshotell och det står klart att åsikterna om vad som är bäst för området ibland går isär.

Vi i Miljöpartiet de gröna i Karlskoga föreslår därför att kommunen genomför en omfattande medborgardialog för att få en samlad bild av vad kommunens medborgare har för önskningar om områdets utveckling.

Vi är nu inne i en ny mandatperiod och kommunens översiktsplan ska enligt lag ses över minst en gång under varje mandatperiod. Vi börjar också närma oss år 2020, och i och med det kommer även vår Vision 2020 att behöva ses över. Vi anser därför att det är viktigt att denna medborgardialog genomförs innan arbetet påbörjas med en ny vision och en aktualisering av översiktsplanen.

En väl genomförd medborgardialog lyfter båda sidor. Dels får kommunen en chans att informera om sitt arbete, vilka förutsättningar som finns och vad som är möjligt att genomföra. Samtidigt får medborgarna en möjlighet att framföra sina åsikter, önskningar och farhågor om området. Det ger en ökad förståelse för frågan hos både kommunen och dess medborgare. Det blir en så kallad ”win-win”-situation.

Karlskogas medborgare måste få vara en stor och naturlig del i kommunens utveckling, vi måste våga lyssna på medborgarnas åsikter och ta till oss deras idéer.

Genomför en medborgardialog om Möckelns norra stränder!

Daniel Ekelund

Oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.