2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Europa måste vakna till!

INVANDRING: Vi behöver inflyttning för att klara oss

Invandring

Alla seriösa studier rörande befolkningsutvecklingen i Europa leder fram till att vi inom några få år måste förlita oss på en STOR inflyttning för att våra samhällen – med åldrande befolkning – ska kunna fungera.

Vi i Sverige kommer att klara oss relativt bra bl a för att födelsetalet per kvinna ligger strax under idealet 2. Men andra länder i Sydeuropa ligger illa till, i Italien t ex neråt 1,5.

Positivt för oss är också att vi har haft en relativt stor invandring. Den som har tittat in i ett sjukhus eller ett vårdhem vet att i det tunga arbetet där deltar många inflyttade svenskar. Utan dessa skulle vården stanna redan nu år 2015.

Med kunskap om detta är det – utöver tragedin – en samhällsekonomisk dumhet som nu pågår i Medelhavet. Vakna!

Evert Larsson

Alla seriösa studier rörande befolkningsutvecklingen i Europa leder fram till att vi inom några få år måste förlita oss på en STOR inflyttning för att våra samhällen – med åldrande befolkning – ska kunna fungera.

Vi i Sverige kommer att klara oss relativt bra bl a för att födelsetalet per kvinna ligger strax under idealet 2. Men andra länder i Sydeuropa ligger illa till, i Italien t ex neråt 1,5.

Positivt för oss är också att vi har haft en relativt stor invandring. Den som har tittat in i ett sjukhus eller ett vårdhem vet att i det tunga arbetet där deltar många inflyttade svenskar. Utan dessa skulle vården stanna redan nu år 2015.

Med kunskap om detta är det – utöver tragedin – en samhällsekonomisk dumhet som nu pågår i Medelhavet. Vakna!

Evert Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.