2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Litt um vars

DAGENS DIKT

En ha blitt gammel å grå å trötter

å int ha dä blitt bätter

mä åra som gått.

Å int får en sôve

å inte heller snuse

men flickera di kommer

varevie kväll - å ä glae.

Tack å lôv för ”flickera”

di ä e ljuspunkt i live

en tänk tillbaka

hur allt ha blive.

En går te kôrka å lyss te musik

å sen te 39:an å spiser

tänk va viktit dä ä

att träffs å prate - å umgås.

En tar tablettera för hälsan

mot sjukdomar av olika slag

å di hjälper e ti

sen kommer smärta tillbaka.

Int jämt va dä morsomt

som di säjer i väster

en får ändå va nôjder

mä livet som gått.

Ett liv med motgång

men ock med glädje

över allt som man fått

i stort som i smått

Tänkaren

En ha blitt gammel å grå å trötter

å int ha dä blitt bätter

mä åra som gått.

Å int får en sôve

å inte heller snuse

men flickera di kommer

varevie kväll - å ä glae.

Tack å lôv för ”flickera”

di ä e ljuspunkt i live

en tänk tillbaka

hur allt ha blive.

En går te kôrka å lyss te musik

å sen te 39:an å spiser

tänk va viktit dä ä

att träffs å prate - å umgås.

En tar tablettera för hälsan

mot sjukdomar av olika slag

å di hjälper e ti

sen kommer smärta tillbaka.

Int jämt va dä morsomt

som di säjer i väster

en får ändå va nôjder

mä livet som gått.

Ett liv med motgång

men ock med glädje

över allt som man fått

i stort som i smått

Tänkaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.