2015-05-15 06:00

2015-05-15 09:29

Att bygga broar

FÖRENINGSLIVET: Alla ska ha rätt till ett bra och hälsosamt liv

Jag har under hela mitt liv gillat idrott, föreningsliv och olika kulturaktiviteter och är därför mycket glad över mitt förtroendeuppdrag som vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden. I våran nämnd så arbetar vi för att ge Karlskogaborna en rikare och hälsosammare fritid och liv.

Vikten av ett rikt kultur och föreningsliv går inte nog att poängtera för ett välmående samhälle och vi är nog alla överens om att det är viktigt och jag är väldigt tacksam och glad över att kunna vara med och bidra till det i Karlskoga. Vi har idag ett rikt kultur och föreningsliv i Karlskoga och det ska vi värna om och fortsätta utveckla i samråd med medborgarna såklart för allas nöjdhet.

Att jag ville engagera mig politiskt var för att jag vill att alla människor ska ges möjlighet till ett bra och hälsosamt liv oberoende av vem man är och vilken bakgrund man har. Därför måste vi jobba för ett samhälle byggt på alla människors lika värde och där solidaritet, rättvisa och jämlikhet är styrande så att alla ges förutsättningar att jobba och bidra efter förmåga och ges efter behov så att alla människors grundläggande behov tillgodoses.

Utöver detta behöver vi också tid för rekreation, återhämtning och en stimulerande fritid som gör att vi kan ladda batterierna mellan alla måsten i livet. Kultur- och föreningsliv bidrar till bättre integration och att knyta människor samman till gemenskap där alla har samma mål för välmående och hälsa.

Naturliga mötesplatser där människor i olika aktiviteter och från olika generationer, kulturer, länder, religioner, klasser etc. med samma förutsättningar och samma värde tillsammans under trevliga former bygger broar mellan varandra. Ett gott exempel för hela samhället att ta efter och lärdom av och att vi är alla människor olika men ändå så lika i grund och botten och har samma behov.

Mika Takamäki (S)

Kultur- och föreningsnämnden

Jag har under hela mitt liv gillat idrott, föreningsliv och olika kulturaktiviteter och är därför mycket glad över mitt förtroendeuppdrag som vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden. I våran nämnd så arbetar vi för att ge Karlskogaborna en rikare och hälsosammare fritid och liv.

Vikten av ett rikt kultur och föreningsliv går inte nog att poängtera för ett välmående samhälle och vi är nog alla överens om att det är viktigt och jag är väldigt tacksam och glad över att kunna vara med och bidra till det i Karlskoga. Vi har idag ett rikt kultur och föreningsliv i Karlskoga och det ska vi värna om och fortsätta utveckla i samråd med medborgarna såklart för allas nöjdhet.

Att jag ville engagera mig politiskt var för att jag vill att alla människor ska ges möjlighet till ett bra och hälsosamt liv oberoende av vem man är och vilken bakgrund man har. Därför måste vi jobba för ett samhälle byggt på alla människors lika värde och där solidaritet, rättvisa och jämlikhet är styrande så att alla ges förutsättningar att jobba och bidra efter förmåga och ges efter behov så att alla människors grundläggande behov tillgodoses.

Utöver detta behöver vi också tid för rekreation, återhämtning och en stimulerande fritid som gör att vi kan ladda batterierna mellan alla måsten i livet. Kultur- och föreningsliv bidrar till bättre integration och att knyta människor samman till gemenskap där alla har samma mål för välmående och hälsa.

Naturliga mötesplatser där människor i olika aktiviteter och från olika generationer, kulturer, länder, religioner, klasser etc. med samma förutsättningar och samma värde tillsammans under trevliga former bygger broar mellan varandra. Ett gott exempel för hela samhället att ta efter och lärdom av och att vi är alla människor olika men ändå så lika i grund och botten och har samma behov.

Mika Takamäki (S)

Kultur- och föreningsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.