2015-05-08 06:00

2015-05-08 06:00

Satsa på förnyelsebar energi

ENERGIFÖRSÖRJNING: Uttalande från Centerpartiet i Örebro Län

Energiförsörjning

I dagarna har vi mötts av beskedet att Vattenfall beslutat att i förtid avveckla Ringhals reaktor 1 och 2. Beslutet är kommersiellt fattat, grundat på de villkor och marknadsförutsättningar som gäller för kärnkraften idag.

För Centerpartiet som slagits för förnyelsebar energi och avveckling av kärnkraften i många decennium är det ett välkommet besked Vattenfall kommer med.

I samband med energiöverenskommelsen 2009 fick Centerpartiet kraftig kritik för att vi, enligt media, hade givit upp våra krav sedan länge på nedläggning av Kärnkraften. Nästan ett decennium senare kan vi konstatera att överenskommelsen istället blivit en enorm framgång för Centerpartiets politik och energiöverenskommelsen som sådan. När kärnkraften tvingats bära sina egna kostnader har den blivit olönsam och börjat avveckla sig själv, samtidigt som den förnyelsebara energin mångfaldigats med vindkraftens 10-dubbling på 9 år som den lysande stjärnan. Detta utan att Sveriges skattebetalare fått betala en dyr nota för politisk stängning av kärnkraften.

En avveckling av kärnkraften som nu står för dörren medför ökade krav på fortsatt utbyggnad av den förnyelsebara energin för att trygga jobb och välfärd i hela landet. Centerpartiet ser idag stora möjligheter för detta då kostnaden för att producera förnyelsebar el från vindkraft och solenergi gått med över en tredjedel på bara tre år. Samtidigt som vi idag starkt oroas av Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag att höja skatten på solenergi som motverkar denna nödvändiga omställning och lokalt i Örebro län innebär att solenergiprojekt kan komma att stoppas.

Örebro Län har idag en förhållandevis liten produktion av förnyelsebar energi och vi är beroende av elimport till regionen. Centerpartiet vill att den förnyelsebara energin, bättre än idag skall växa och frodas även närodlat här hemma i region Örebro Län såväl regionalt som ute i kommuner. Vi i Centerpartiet kommer i alla sammanhang ta vårt ansvar och stötta övergången till 100% förnybar energi såväl i Sverige som i region Örebro Län.


Centerpartiet i Region Örebro Län

Helena Vilhelmsson

distriktsordförande i Centerpartiet Örebro län

Cristoffer Stockman

distriktsstyrelseledamot i Centerpartiet Örebro län

 

I dagarna har vi mötts av beskedet att Vattenfall beslutat att i förtid avveckla Ringhals reaktor 1 och 2. Beslutet är kommersiellt fattat, grundat på de villkor och marknadsförutsättningar som gäller för kärnkraften idag.

För Centerpartiet som slagits för förnyelsebar energi och avveckling av kärnkraften i många decennium är det ett välkommet besked Vattenfall kommer med.

I samband med energiöverenskommelsen 2009 fick Centerpartiet kraftig kritik för att vi, enligt media, hade givit upp våra krav sedan länge på nedläggning av Kärnkraften. Nästan ett decennium senare kan vi konstatera att överenskommelsen istället blivit en enorm framgång för Centerpartiets politik och energiöverenskommelsen som sådan. När kärnkraften tvingats bära sina egna kostnader har den blivit olönsam och börjat avveckla sig själv, samtidigt som den förnyelsebara energin mångfaldigats med vindkraftens 10-dubbling på 9 år som den lysande stjärnan. Detta utan att Sveriges skattebetalare fått betala en dyr nota för politisk stängning av kärnkraften.

En avveckling av kärnkraften som nu står för dörren medför ökade krav på fortsatt utbyggnad av den förnyelsebara energin för att trygga jobb och välfärd i hela landet. Centerpartiet ser idag stora möjligheter för detta då kostnaden för att producera förnyelsebar el från vindkraft och solenergi gått med över en tredjedel på bara tre år. Samtidigt som vi idag starkt oroas av Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag att höja skatten på solenergi som motverkar denna nödvändiga omställning och lokalt i Örebro län innebär att solenergiprojekt kan komma att stoppas.

Örebro Län har idag en förhållandevis liten produktion av förnyelsebar energi och vi är beroende av elimport till regionen. Centerpartiet vill att den förnyelsebara energin, bättre än idag skall växa och frodas även närodlat här hemma i region Örebro Län såväl regionalt som ute i kommuner. Vi i Centerpartiet kommer i alla sammanhang ta vårt ansvar och stötta övergången till 100% förnybar energi såväl i Sverige som i region Örebro Län.


Centerpartiet i Region Örebro Län

Helena Vilhelmsson

distriktsordförande i Centerpartiet Örebro län

Cristoffer Stockman

distriktsstyrelseledamot i Centerpartiet Örebro län

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.