2015-05-07 06:00

2015-05-07 10:40

Vi har tagit bort sly och träd

RÄVÅSKULLEN: Svar till "Vilken vår avsågs"

Rävåskullen

Ni skriver att det inte har gjorts något på Rävåskullen med nedtagning av träd och sly, men faktum är att vi har varit i området och tagit ner en del träd och sly. Problemet med Rävåsen är att det är en grusås vilket gör att vi inte kan ta ner träd hur som helst, eftersom träden och övrig växtlighet binder fast sanden i åsen med sina rotsystem.

Hur naturreservatet vid Rävåsen ska skötas och vad som är tillåtet att göra inom området regleras genom det reservatsbeslut med tillhörande föreskrifter och skötselplan som finns upprättat. Alla åtgärder så som avverkning, röjning etc. inom naturreservatet måste ske i enlighet med skötselplanen. En revidering av Rävåsens naturreservat är under påbörjande och kommer att pågå fram till slutet av 2016. I samband med revideringen görs en avvägning över hur naturreservatet bäst bör skötas för att dess geologiska, biologiska, kulturhistoriska och besöksanpassade värden ska säkras och utvecklas för framtiden.

Ni skriver vidare att kanonen är nedkladdad, tyvärr är det så att vi har haft en klottervåg under våren i Karlskoga, vilket gör att vi har fullt upp med att sanera runt om i staden. Men kanonen kommer att tvättas och efter det får vi se om den behöver målas om. Det är tråkigt att vi behöver lägga pengar på skadegörelse, pengar som vi skulle kunna använda till andra och kreativare arbetsinsatser i stället. Men jag hoppas att ni även i fortsättningen ska kunna gå på Rävåsen och njuta av den naturpärla som ligger mitt Karlskoga, en resurs att vara rädd om.

Med vänlig hälsning

Veronica Holmén

Stadsträdgårdsmästare

Ni skriver att det inte har gjorts något på Rävåskullen med nedtagning av träd och sly, men faktum är att vi har varit i området och tagit ner en del träd och sly. Problemet med Rävåsen är att det är en grusås vilket gör att vi inte kan ta ner träd hur som helst, eftersom träden och övrig växtlighet binder fast sanden i åsen med sina rotsystem.

Hur naturreservatet vid Rävåsen ska skötas och vad som är tillåtet att göra inom området regleras genom det reservatsbeslut med tillhörande föreskrifter och skötselplan som finns upprättat. Alla åtgärder så som avverkning, röjning etc. inom naturreservatet måste ske i enlighet med skötselplanen. En revidering av Rävåsens naturreservat är under påbörjande och kommer att pågå fram till slutet av 2016. I samband med revideringen görs en avvägning över hur naturreservatet bäst bör skötas för att dess geologiska, biologiska, kulturhistoriska och besöksanpassade värden ska säkras och utvecklas för framtiden.

Ni skriver vidare att kanonen är nedkladdad, tyvärr är det så att vi har haft en klottervåg under våren i Karlskoga, vilket gör att vi har fullt upp med att sanera runt om i staden. Men kanonen kommer att tvättas och efter det får vi se om den behöver målas om. Det är tråkigt att vi behöver lägga pengar på skadegörelse, pengar som vi skulle kunna använda till andra och kreativare arbetsinsatser i stället. Men jag hoppas att ni även i fortsättningen ska kunna gå på Rävåsen och njuta av den naturpärla som ligger mitt Karlskoga, en resurs att vara rädd om.

Med vänlig hälsning

Veronica Holmén

Stadsträdgårdsmästare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.