2015-04-18 06:00

2015-04-20 09:13

Värderade för vad vi är

MÄNNISKOSYN

De flesta har en god vilja, kunniga och många gör fantastiska insatser. Men alldeles för många sitter fast i sin egobubbla; vill en inse och erkänna sanningen om oss själva. Det vi minst anar, har vi mitt ibland oss. Många far illa och dör i onödan, där ekonomi och kortsiktighet är drivkraften. Prio nr 1: att skydda brottsoffer och oskyldiga. Dags vända ut och in på ett ytligt prestationssamhälle. Till ett positivt nytänkande, med öppenhet, tolerans, livskvalitet och glädje. Vi borde bli värderade för den vi är, inte för prestationen.


Harry

De flesta har en god vilja, kunniga och många gör fantastiska insatser. Men alldeles för många sitter fast i sin egobubbla; vill en inse och erkänna sanningen om oss själva. Det vi minst anar, har vi mitt ibland oss. Många far illa och dör i onödan, där ekonomi och kortsiktighet är drivkraften. Prio nr 1: att skydda brottsoffer och oskyldiga. Dags vända ut och in på ett ytligt prestationssamhälle. Till ett positivt nytänkande, med öppenhet, tolerans, livskvalitet och glädje. Vi borde bli värderade för den vi är, inte för prestationen.


Harry

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.