2015-04-18 06:00

2015-04-20 09:13

Kräver offensiv industripolitik

ARBETSMARKNAD

Östra Värmland är en region som är starkt beroende av industrin, där bygden mer eller mindre står och faller med den.

Därför kräver vi inom IF Metall Östra Värmland, att regeringen för en offensiv industripolitik som är jobbskapande och innovativ.

En stark industri är loket i samhällsbygget och en förutsättning för vår välfärd.


Lena Dahlsberg

IF Metall Östra Värmland

Östra Värmland är en region som är starkt beroende av industrin, där bygden mer eller mindre står och faller med den.

Därför kräver vi inom IF Metall Östra Värmland, att regeringen för en offensiv industripolitik som är jobbskapande och innovativ.

En stark industri är loket i samhällsbygget och en förutsättning för vår välfärd.


Lena Dahlsberg

IF Metall Östra Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.