2015-04-13 06:00

2015-04-13 09:51

Dikt av okänd skribent

DAGENS DIKT

En hör lite sämmer

en ser inte bra

en ä inte riktigt så stark

som en va.

Å krämpera kommer

hälsans tid ä kôrt

å en ätter en

går di gamle vännera bôrt.

Men kanske en inte

ska klage ändå

Dä ä lättere kanske

te flötte härifrå.

Sen live tage från en

gåver som dä gav.

En fäller som trä'a

sakta - bla för bla.

En hör lite sämmer

en ser inte bra

en ä inte riktigt så stark

som en va.

Å krämpera kommer

hälsans tid ä kôrt

å en ätter en

går di gamle vännera bôrt.

Men kanske en inte

ska klage ändå

Dä ä lättere kanske

te flötte härifrå.

Sen live tage från en

gåver som dä gav.

En fäller som trä'a

sakta - bla för bla.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.