2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Vi har blivit grundlurade

POLITIK: Hellre jobb än bidrag

Socialdemokratisk politik före och efter valet

· Barnbidraget skulle höjas med 100 kr, blev 0 kr.

· Idrottsrörelsen skulle få ca 300 miljoner, blev 0 kr.

· Rotavdraget skulle inte röras. Minskas nu från 50 % till 30 %.

· Rutavdraget skulle sänkas och omfördelas till annat. Blev inget.

· Slopad värnskatt finns som förslag. Då tjänar man över 50 000 kr.

Undrar om låg- och medelinkomsttagare är nöjda med denna politik. Grundlurade var ordet. En annan förändring. Överskottsmålet skulle inte röras. Nu skall det bort. En positiv sak. Taket för A-kassan höjs från dagens 18 700 kr till 25 000 kr i månaden vilket inte är mer än rätt eftersom det blir första gången som taket höjs sedan 2002. Men hellre jobb än bidrag kanske man kan tycka.


Observer

 

Socialdemokratisk politik före och efter valet

· Barnbidraget skulle höjas med 100 kr, blev 0 kr.

· Idrottsrörelsen skulle få ca 300 miljoner, blev 0 kr.

· Rotavdraget skulle inte röras. Minskas nu från 50 % till 30 %.

· Rutavdraget skulle sänkas och omfördelas till annat. Blev inget.

· Slopad värnskatt finns som förslag. Då tjänar man över 50 000 kr.

Undrar om låg- och medelinkomsttagare är nöjda med denna politik. Grundlurade var ordet. En annan förändring. Överskottsmålet skulle inte röras. Nu skall det bort. En positiv sak. Taket för A-kassan höjs från dagens 18 700 kr till 25 000 kr i månaden vilket inte är mer än rätt eftersom det blir första gången som taket höjs sedan 2002. Men hellre jobb än bidrag kanske man kan tycka.


Observer

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.