2015-04-09 06:00

2015-04-09 07:56

Läxor ska beslutas av skolan

LÄXOR: Ingen är hjälpt av politiska förbud

Utbildning

Miljöpartiets oppositionsråd i Karlskoga, Daniel Ekelund, vill i insändare och motion till fullmäktige att kommunen ska ta beslut om att förbjuda läxor. Han menar att läxfri undervisning leder till bättre skolresultat och ger eleverna en jämlik undervisning.

Frågan är hur Ekelund kan veta det. Sammanställningar av internationell forskning visar att läxor kan ge både bra och dåliga resultat, beroende på hur de utformas. Vi vet också att svenska skolelever lägger jämförelsevis lite tid på läxor, men det tycks ju inte bidra till att höja skolresultaten över andra länders.

Läxor kan fylla olika syften och användas på olika sätt i undervisningen. Det är kanske möjligt att organisera ett framgångsrikt skolarbete utan läxor, men skolorna är inte hjälpta av politiskt beslutade förbud. Folkpartiets åsikt är att det är lärare och rektorer, inte politiker, som ska bestämma om och hur läxor ska ges. Vi vill också att alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp, vilket i Karlskoga ordnas både i kommunal regi och av frivilliga krafter (Rädda Barnen).

Lars Hultkrantz (FP)

Miljöpartiets oppositionsråd i Karlskoga, Daniel Ekelund, vill i insändare och motion till fullmäktige att kommunen ska ta beslut om att förbjuda läxor. Han menar att läxfri undervisning leder till bättre skolresultat och ger eleverna en jämlik undervisning.

Frågan är hur Ekelund kan veta det. Sammanställningar av internationell forskning visar att läxor kan ge både bra och dåliga resultat, beroende på hur de utformas. Vi vet också att svenska skolelever lägger jämförelsevis lite tid på läxor, men det tycks ju inte bidra till att höja skolresultaten över andra länders.

Läxor kan fylla olika syften och användas på olika sätt i undervisningen. Det är kanske möjligt att organisera ett framgångsrikt skolarbete utan läxor, men skolorna är inte hjälpta av politiskt beslutade förbud. Folkpartiets åsikt är att det är lärare och rektorer, inte politiker, som ska bestämma om och hur läxor ska ges. Vi vill också att alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp, vilket i Karlskoga ordnas både i kommunal regi och av frivilliga krafter (Rädda Barnen).

Lars Hultkrantz (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.