2015-04-09 06:00

2015-04-09 07:56

Gör rökning olaglig

FÖR BARNENS SKULL: Vi behöver konstruktiv och kreativ politik

Rökning dödar – det är ingen hemlighet. Vi kan läsa det på varenda cigarettpaket. Ett långsamt dödande gift som försätter rökare i ett starkt beroende. Men att vi kan förkorta liv nästan 20 år och förgifta våra barn med passiv rökning är inte lika känt. Barn väljer inte rökare som föräldrar. Folkhälsoinstitutet menar på att barn är särskilt känsliga för passiv rökning. Passiv rökning kan vara att jämföra med en brottslig handling. En idé är att göra passiv rökning olagligt.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström belyste själv på DN debatt 18 februari vikten av att göra alla uteserveringar rökfria, som ett steg mot ett rökfritt Sverige. Ett stort krafttag mot passiv rökning. Wikströms retorik verkar tyvärr ha stannat vid just det retorik och inget mer.

Om vi ser en koppling mellan rökning och att inte få leva 20 år kortare än vad som faktiskt hade varit möjligt, bara på grund av att ansvarige minister inte tog tag i saken när han lovade. Idag är det förbjudet att röka på krogar, tågperronger och alltfler rökfria zoner växer fram. Sverige är långt ifrån rökfritt. Rökfrihet handlar inte om förbud eller begränsningar, det handlar om att skapa frihet för största möjliga antal. Rökaren är en individ, rökarens omgivning betydligt fler individer. Detta socialliberala perspektivet måste återinföras i debatten.

Enligt brottsbalken kan man dömas till vållande till annans död om man med oaktsamhet tagit en annan människas liv. Straffet ger böter eller fängelse upp till 2 år och frågan är om scenariot skulle kunna vara detsamma när en person utsätter en annan människa kontinuerligt för cigarettrök. Folkhälsoinstitutet menar på att barn är särskilt känsliga för passiv rökning. En förälder som utsätter sina barn regelbundet för cigarettrök kan ifrågasättas huruvida hen värnar om sina barns hälsa eller inte. Kan man tänka sig att begränsa individens, rökarens, frihet, till förmån för dennes omgivning?

Vakthunden Löfven och hans regering är mer upptagen med att svika vallöften och krossa framgångsrika jobbskapande reformer som ROT och RUT från Alliansen, istället för att skapa egna framgångskoncept.

Den nya rödgröna regeringen har inte haft mandat över Sverige i ens ett års tid. Det är därför tidigt att döma en regering i ett så tidigt skede. Därmed inte sagt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har mycket jobb framför sig om de vill leva upp till svenska folkets förväntningar. Förväntningar som bygger på handling mer än tanke. Konstruktiv och kreativ politik.

Rasmus Orsén

statsvetare

Rökning dödar – det är ingen hemlighet. Vi kan läsa det på varenda cigarettpaket. Ett långsamt dödande gift som försätter rökare i ett starkt beroende. Men att vi kan förkorta liv nästan 20 år och förgifta våra barn med passiv rökning är inte lika känt. Barn väljer inte rökare som föräldrar. Folkhälsoinstitutet menar på att barn är särskilt känsliga för passiv rökning. Passiv rökning kan vara att jämföra med en brottslig handling. En idé är att göra passiv rökning olagligt.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström belyste själv på DN debatt 18 februari vikten av att göra alla uteserveringar rökfria, som ett steg mot ett rökfritt Sverige. Ett stort krafttag mot passiv rökning. Wikströms retorik verkar tyvärr ha stannat vid just det retorik och inget mer.

Om vi ser en koppling mellan rökning och att inte få leva 20 år kortare än vad som faktiskt hade varit möjligt, bara på grund av att ansvarige minister inte tog tag i saken när han lovade. Idag är det förbjudet att röka på krogar, tågperronger och alltfler rökfria zoner växer fram. Sverige är långt ifrån rökfritt. Rökfrihet handlar inte om förbud eller begränsningar, det handlar om att skapa frihet för största möjliga antal. Rökaren är en individ, rökarens omgivning betydligt fler individer. Detta socialliberala perspektivet måste återinföras i debatten.

Enligt brottsbalken kan man dömas till vållande till annans död om man med oaktsamhet tagit en annan människas liv. Straffet ger böter eller fängelse upp till 2 år och frågan är om scenariot skulle kunna vara detsamma när en person utsätter en annan människa kontinuerligt för cigarettrök. Folkhälsoinstitutet menar på att barn är särskilt känsliga för passiv rökning. En förälder som utsätter sina barn regelbundet för cigarettrök kan ifrågasättas huruvida hen värnar om sina barns hälsa eller inte. Kan man tänka sig att begränsa individens, rökarens, frihet, till förmån för dennes omgivning?

Vakthunden Löfven och hans regering är mer upptagen med att svika vallöften och krossa framgångsrika jobbskapande reformer som ROT och RUT från Alliansen, istället för att skapa egna framgångskoncept.

Den nya rödgröna regeringen har inte haft mandat över Sverige i ens ett års tid. Det är därför tidigt att döma en regering i ett så tidigt skede. Därmed inte sagt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har mycket jobb framför sig om de vill leva upp till svenska folkets förväntningar. Förväntningar som bygger på handling mer än tanke. Konstruktiv och kreativ politik.

Rasmus Orsén

statsvetare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.