2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Kan skapa arbeten

ARBETSMARKNADEN: Fenomenet egenanställningar växer snabbt

Det nya arbetsmarknadsfenomenet egenanställningar växer snabbt.

Genom att främja egenanställningar skulle många arbetstillfällen kunna skapas i framtiden.

Arbetslösheten i Sverige biter sig fast på höga nivåer. I Örebro län var 12000 personer arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 enligt Statistiska centralbyrån. Det utgör 8,3 procent av arbetskraften.

Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva och samhället behöver ta tillvara på alla möjligheter för att öka sysselsättningen. För att klara denna utmaning krävs samverkan mellan politik och näringsliv.

Egenanställningsformen är ett nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden som har stor potential att skapa jobb och stimulera entreprenörskap. En egenanställning innebär att en arbetstagare själv tar in och utför uppdrag för ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvaret för arbetstagaren och betalar ut sjuklön, står för försäkring, med mera.

I dag arbetar cirka 11000 personer som egenanställda i Sverige och antalet stiger mycket snabbt. Antalet egenanställda i Örebro län har ökat från 130 personer år 2013 till 213 personer år 2014. Det är en ökning med hela 64procent på bara ett år. Det visar siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Egenanställning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som i dag är arbetslösa. Många egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier. På sikt gynnar egenanställningar också nyföretagande eftersom den enskilde ges möjlighet att testa sin verksamhetsidé under trygga former.

Få känner i dag till att man kan arbeta som egenanställd. Därför behövs en ordentlig satsning för att öka kännedomen. Det borde till exempel vara en självklarhet för Arbetsförmedlingen att informera om egenanställningar i mötet med arbetssökande.

Det är också viktigt att reglerna för arbetslöshetsförsäkring förtydligas så att den som är arbetslös kan ta deltidsuppdrag som egenanställd utan att riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning. Den frågan har utretts i socialförsäkringsutredningen utan att frågan kommit till ett avslut. Det är viktigt att regeringen klargör att egenanställningar ska betraktas som andra anställningar i relation till arbetslöshetsförsäkringen och att egenanställda därmed får rätt till a-kassa på deltid precis som alla andra.

Som representanter för politik och näringsliv vill vi tillsammans visa på möjliga vägar för att skapa fler jobb och stimulera tillväxten. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten utan det krävs många åtgärder som samverkar. Egenanställningar är en viktig pusselbit.

 

Rickard Persson

riksdagsledamot, Miljöpartiet

Stephen Schad

ordförande i branschorganisationen Egenanställningsföretagen

Genom att främja egenanställningar skulle många arbetstillfällen kunna skapas i framtiden.

Arbetslösheten i Sverige biter sig fast på höga nivåer. I Örebro län var 12000 personer arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 enligt Statistiska centralbyrån. Det utgör 8,3 procent av arbetskraften.

Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva och samhället behöver ta tillvara på alla möjligheter för att öka sysselsättningen. För att klara denna utmaning krävs samverkan mellan politik och näringsliv.

Egenanställningsformen är ett nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden som har stor potential att skapa jobb och stimulera entreprenörskap. En egenanställning innebär att en arbetstagare själv tar in och utför uppdrag för ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvaret för arbetstagaren och betalar ut sjuklön, står för försäkring, med mera.

I dag arbetar cirka 11000 personer som egenanställda i Sverige och antalet stiger mycket snabbt. Antalet egenanställda i Örebro län har ökat från 130 personer år 2013 till 213 personer år 2014. Det är en ökning med hela 64procent på bara ett år. Det visar siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Egenanställning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som i dag är arbetslösa. Många egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier. På sikt gynnar egenanställningar också nyföretagande eftersom den enskilde ges möjlighet att testa sin verksamhetsidé under trygga former.

Få känner i dag till att man kan arbeta som egenanställd. Därför behövs en ordentlig satsning för att öka kännedomen. Det borde till exempel vara en självklarhet för Arbetsförmedlingen att informera om egenanställningar i mötet med arbetssökande.

Det är också viktigt att reglerna för arbetslöshetsförsäkring förtydligas så att den som är arbetslös kan ta deltidsuppdrag som egenanställd utan att riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning. Den frågan har utretts i socialförsäkringsutredningen utan att frågan kommit till ett avslut. Det är viktigt att regeringen klargör att egenanställningar ska betraktas som andra anställningar i relation till arbetslöshetsförsäkringen och att egenanställda därmed får rätt till a-kassa på deltid precis som alla andra.

Som representanter för politik och näringsliv vill vi tillsammans visa på möjliga vägar för att skapa fler jobb och stimulera tillväxten. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten utan det krävs många åtgärder som samverkar. Egenanställningar är en viktig pusselbit.

 

Rickard Persson

riksdagsledamot, Miljöpartiet

Stephen Schad

ordförande i branschorganisationen Egenanställningsföretagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.