2015-04-06 06:00

2015-04-07 09:34

Protestera mot rasism

UTBILDNING: Vänsterns studentförbund släpper Univileaks.

Utbildning

Sverige är idag ett rasistiskt samhälle. Universitetet är ingen isolerad ö. Rasistiska rörelser växer och hatbrotten ökar. Samtidigt kan vi se hur människor misstänkliggörs och ifrågasätts i det offentliga samtalet enbart på grund av namn eller hudfärg.

Det här är ett klimat som självklart återspeglas i universitetens föreläsningssalar. I höstas släppte Malmö Högskola en rapport som visar att en av tio studenter blivit utsatta för hatbrott på högskola eller universitet. Högskolan är inte heller endast en spegelbild av omvärlden utan även en aktiv del i att skapa det samhälle vi lever i.

Högskolan som utger sig för och borde vara en frigörande och demokratisk plats för kunskapsproduktion ger inte alla samma möjlighet att studera vidare.

Därför släpper vänsterns Studentförbund nu Univileaks.net för att belysa hur vardagen för studenter kan vara. Rapporten från Malmö Högskola visar att studenter med utländsk bakgrund i högre utsträckning avslutar sina studier i förtid något som vi på hemsidan fått bekräftat genom studenters berättelser. Rasism handlar om makt, och så länge vi inte pratar om det kommer maktordningen att upprätthållas. Det är dags att bryta konsensus och tystnadskulturer i klassrummen .

Det är dags att våga protestera mot rasism och diskriminering. Det är dags att berätta rasifierades berättelser från högskola och universitet. Univileaks.net är bara ett litet men viktigt steg i detta arbete. Tillsammans kan vi organisera oss mot fördomsfulla lärare, kolonial kurslitteratur och rasistiska praktiker. Tillsammans kan vi skapa den högskola och det samhälle vi alla förtjänar.

Maria Zahr

aktiv i Vänsterns studentförbund

Felicia Mulinari

aktiv i Vänsterns studentförbund

Sverige är idag ett rasistiskt samhälle. Universitetet är ingen isolerad ö. Rasistiska rörelser växer och hatbrotten ökar. Samtidigt kan vi se hur människor misstänkliggörs och ifrågasätts i det offentliga samtalet enbart på grund av namn eller hudfärg.

Det här är ett klimat som självklart återspeglas i universitetens föreläsningssalar. I höstas släppte Malmö Högskola en rapport som visar att en av tio studenter blivit utsatta för hatbrott på högskola eller universitet. Högskolan är inte heller endast en spegelbild av omvärlden utan även en aktiv del i att skapa det samhälle vi lever i.

Högskolan som utger sig för och borde vara en frigörande och demokratisk plats för kunskapsproduktion ger inte alla samma möjlighet att studera vidare.

Därför släpper vänsterns Studentförbund nu Univileaks.net för att belysa hur vardagen för studenter kan vara. Rapporten från Malmö Högskola visar att studenter med utländsk bakgrund i högre utsträckning avslutar sina studier i förtid något som vi på hemsidan fått bekräftat genom studenters berättelser. Rasism handlar om makt, och så länge vi inte pratar om det kommer maktordningen att upprätthållas. Det är dags att bryta konsensus och tystnadskulturer i klassrummen .

Det är dags att våga protestera mot rasism och diskriminering. Det är dags att berätta rasifierades berättelser från högskola och universitet. Univileaks.net är bara ett litet men viktigt steg i detta arbete. Tillsammans kan vi organisera oss mot fördomsfulla lärare, kolonial kurslitteratur och rasistiska praktiker. Tillsammans kan vi skapa den högskola och det samhälle vi alla förtjänar.

Maria Zahr

aktiv i Vänsterns studentförbund

Felicia Mulinari

aktiv i Vänsterns studentförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.