2015-03-26 06:00

2015-03-26 10:03

Farligt att gå till skolan

GATUHÅLLNING: Sanda i stället för att

Gatuhållning

Nu i dessa tider när gång, cykel och bilvägarna är som en hockeyrink, tycker inte jag att kommunen tar sitt ansvar och sandar vägarna tillräckligt.

Speciellt nu i dessa tider när man ska gå/cykla till skolan, så halkar man och kommer försent och när pensionärerna ska gå ut med sina djur halkar även de och kanske får benbrott. Då blir ju akuterna överfyllda!

I dessa tider med besparingar, ett tips, sanda i tid och tillräckligt istället för att lägga pengar på sjukvård!

Je suis Gustaf

Nu i dessa tider när gång, cykel och bilvägarna är som en hockeyrink, tycker inte jag att kommunen tar sitt ansvar och sandar vägarna tillräckligt.

Speciellt nu i dessa tider när man ska gå/cykla till skolan, så halkar man och kommer försent och när pensionärerna ska gå ut med sina djur halkar även de och kanske får benbrott. Då blir ju akuterna överfyllda!

I dessa tider med besparingar, ett tips, sanda i tid och tillräckligt istället för att lägga pengar på sjukvård!

Je suis Gustaf

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.