2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Åka buss en rättighet

KOLLEKTIVTRAFIK: Min åsikt är att bussen ska gå oftare, mer jämnfördelat

Jag är en tjej på 14 år som skulle vilja ge ett förslag när det gäller busstrafiken på linje 1. Idag går 1:ans buss förbi hållplatsen vid Östra kyrkogården endast ett fåtal gånger per vecka, och då endast på helgerna.

I bostadsområdet vid Östra kyrkogården måste man gå i tio minuter för att komma till nästa närmaste hållplats. Det kan låta som en kort promenad men jag tror ändå att många undviker bussen och tar bilen istället på grund av det.

Det får på lång sikt konsekvenser för både människa och miljö. Med fler som åker buss behövs mindre drivmedel som i sin tur minskar utsläppet av växthusgaser. Även slitaget på vägarna skulle minskas över tid vilket sparar pengar eftersom vägarna inte behöver läggas om lika ofta. Små saker kan göra skillnad. Det är också viktigt att komma ihåg att alla inte har möjligheten att åka bil, av olika anledningar. Man kanske inte får på grund av för låg eller hög ålder eller så har man helt enkelt inte råd att köpa en bil. Det är inte så kul att vara beroende av någon som skjutsar en. Jag tycker som ett exempel inte att man ska låsas in bara för att man är gammal och har svårt att gå och köra bil i halkan på vintern. Då kan det vara lika farligt att köra bil själv som att gå en lång bit till busshållplatsen.

Sen förstår jag också att bussen inte alltid kan gå förbi där, det vill jag inte heller. Om den skulle gjorde det skulle den hoppa över två andra hållplatser där det också bor folk som vill eller måste åka buss.

Min åsikt är att bussen ska gå oftare, mer jämnfördelat, förbi Östra kyrkogården. Alla har rätt att åka buss!

/Tjej på högstadiet

Jag är en tjej på 14 år som skulle vilja ge ett förslag när det gäller busstrafiken på linje 1. Idag går 1:ans buss förbi hållplatsen vid Östra kyrkogården endast ett fåtal gånger per vecka, och då endast på helgerna.

I bostadsområdet vid Östra kyrkogården måste man gå i tio minuter för att komma till nästa närmaste hållplats. Det kan låta som en kort promenad men jag tror ändå att många undviker bussen och tar bilen istället på grund av det.

Det får på lång sikt konsekvenser för både människa och miljö. Med fler som åker buss behövs mindre drivmedel som i sin tur minskar utsläppet av växthusgaser. Även slitaget på vägarna skulle minskas över tid vilket sparar pengar eftersom vägarna inte behöver läggas om lika ofta. Små saker kan göra skillnad. Det är också viktigt att komma ihåg att alla inte har möjligheten att åka bil, av olika anledningar. Man kanske inte får på grund av för låg eller hög ålder eller så har man helt enkelt inte råd att köpa en bil. Det är inte så kul att vara beroende av någon som skjutsar en. Jag tycker som ett exempel inte att man ska låsas in bara för att man är gammal och har svårt att gå och köra bil i halkan på vintern. Då kan det vara lika farligt att köra bil själv som att gå en lång bit till busshållplatsen.

Sen förstår jag också att bussen inte alltid kan gå förbi där, det vill jag inte heller. Om den skulle gjorde det skulle den hoppa över två andra hållplatser där det också bor folk som vill eller måste åka buss.

Min åsikt är att bussen ska gå oftare, mer jämnfördelat, förbi Östra kyrkogården. Alla har rätt att åka buss!

/Tjej på högstadiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.