2015-03-20 06:00

2015-03-20 06:00

"Auktionen" är igång

POLITIK: Försvarsmakten gnuggar naturligtvis händerna av förtjusning

Ja, då är ”auktionen” igång på riktigt om anslagen till försvarsmakten. Först ut var ju regeringen med sina ca. fem miljarder i anslag under en femårsperiod. Sedan kom moderaterna med ett bud på 10 miljarder men var inte främmande för att späda på detta ytterligare med mera pengar som partiledaren Anna Kinberg Batra kungjorde här om dagen. Hon lade dessutom till att inga skatter skulle höjas!

Nu har folkpartiet kommit med ett högre ”bud” där man anger 18 miljarder till försvaret under de närmaste fem åren. Vem står på tur för en ytterligare höjning? Försvarsmakten gnuggar naturligtvis händerna av förtjusning!

Det är bäst att passa på nu när svenska folket är riktigt ”uppskrämda” för Vladimir Putin och hans ” oförutsagda planer” för en invasion av vårt land!

Det blåser ”NATO-vindar” i Sverige och det borgerliga blocket hakar på för att utnyttja detta i oponionsmätningarna genom att ställa in sig i ledet!

Genom en långt driven lobbyverksamhet av politiker och försvarsmakt i en skrämselpropaganda som saknar motstycke, har man till och med fått svenska folket att överväga ett NATO-medlemskap i tron att det skulle vara en garanti för säkerhet. Så är det ju ingalunda inte, utan snarare tyvärtom! Då skulle vi bli väldigt intressanta för Ryssland i händelse av ett krig.

Dessutom innebär ett medlemskap i denna anfallspakt ett dyrt äventyr årligen för Sverige med miljarder i potten. Vidare skulle vi vara tvingade att skicka trupper till olika oroshärdar runt om i världen utan att kunna säga nej! Det är svårt att förstå hur denna del av svenska folket tänker!

En alliansfrihet är naturligtvis det bästa, trots att vi inte är neutrala i utrikespolitiken och har inte varit det sedan andra världskriget. Men vi har ”levt gott” på vår alliansfrihet.

En eloge till vår nuvarande regering som inser detta. Att allianspartierna har en annan syn beror ju på att svenska folket skrämts upp med en högljudd ryssfobi som senast gjorde sig framträdande under kalla kriget. Tyvärr är detta ”krig” förestående igen, till allas nackdel.

Men med alla dessa åberopade höjningar av försvarsanslagen har partierna stora svårigheter att tala hur det ska finansieras. Det måste ju fram ekonomiska resurser till detta? Pensionärerna t.ex. kan ju inte betala allt?

Vi får väl fortsätta att leta (fiktiva?) ubåtar i skärgården och bli mer eller mindre ”hysteriska” om inte Putin visar sig i TV på några dagar....

WL

Ja, då är ”auktionen” igång på riktigt om anslagen till försvarsmakten. Först ut var ju regeringen med sina ca. fem miljarder i anslag under en femårsperiod. Sedan kom moderaterna med ett bud på 10 miljarder men var inte främmande för att späda på detta ytterligare med mera pengar som partiledaren Anna Kinberg Batra kungjorde här om dagen. Hon lade dessutom till att inga skatter skulle höjas!

Nu har folkpartiet kommit med ett högre ”bud” där man anger 18 miljarder till försvaret under de närmaste fem åren. Vem står på tur för en ytterligare höjning? Försvarsmakten gnuggar naturligtvis händerna av förtjusning!

Det är bäst att passa på nu när svenska folket är riktigt ”uppskrämda” för Vladimir Putin och hans ” oförutsagda planer” för en invasion av vårt land!

Det blåser ”NATO-vindar” i Sverige och det borgerliga blocket hakar på för att utnyttja detta i oponionsmätningarna genom att ställa in sig i ledet!

Genom en långt driven lobbyverksamhet av politiker och försvarsmakt i en skrämselpropaganda som saknar motstycke, har man till och med fått svenska folket att överväga ett NATO-medlemskap i tron att det skulle vara en garanti för säkerhet. Så är det ju ingalunda inte, utan snarare tyvärtom! Då skulle vi bli väldigt intressanta för Ryssland i händelse av ett krig.

Dessutom innebär ett medlemskap i denna anfallspakt ett dyrt äventyr årligen för Sverige med miljarder i potten. Vidare skulle vi vara tvingade att skicka trupper till olika oroshärdar runt om i världen utan att kunna säga nej! Det är svårt att förstå hur denna del av svenska folket tänker!

En alliansfrihet är naturligtvis det bästa, trots att vi inte är neutrala i utrikespolitiken och har inte varit det sedan andra världskriget. Men vi har ”levt gott” på vår alliansfrihet.

En eloge till vår nuvarande regering som inser detta. Att allianspartierna har en annan syn beror ju på att svenska folket skrämts upp med en högljudd ryssfobi som senast gjorde sig framträdande under kalla kriget. Tyvärr är detta ”krig” förestående igen, till allas nackdel.

Men med alla dessa åberopade höjningar av försvarsanslagen har partierna stora svårigheter att tala hur det ska finansieras. Det måste ju fram ekonomiska resurser till detta? Pensionärerna t.ex. kan ju inte betala allt?

Vi får väl fortsätta att leta (fiktiva?) ubåtar i skärgården och bli mer eller mindre ”hysteriska” om inte Putin visar sig i TV på några dagar....

WL

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.