2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Vad har riksbanken för sig?

EKONOMI: Saknar förklaring till den sänkta räntan

Statstelevisionen åtar sig gärna nya uppdrag, även om det inte är klart vem som begärt hjälp.

Vi väntar fortfarande på besked om vilket parti vi bör rösta på, när det bär till nästa gång. När Riksbanken nyligen meddelade massmedia att deras ränta för lån till banker skulle sänkas till minus 0,5 %, till viss nytta för bankernas egen bonusrörelse, blev man nyfiken på vilka effekter det skulle få för vanligt folk.

Efter att ha lyssnat till utfrågningar av Riksbankens chef har jag inte fått någon förklaring till denna oväntade åtgärd, men om den inte får svensk ekonomi att blomma skulle det senare tillkomma flera steg nedåt på minussidan. Detta serverade bankchefen med ett belåtet flin. Under de senaste åren har Riksbankens styrande ränta varierat kraftigt, från +12 % år 1990, men mestadels omkring +2 %. Avsikten lär ha varit att styra inflationen (försämring av penningvärdet) till 2% per år, men det är oklart vem som bestämt denna normalplan. Det borde rimligen ha varit regeringens eller riksdagens ansvar. Folket skulle väl vilja att det svenska stålet ska bita lika hårt varje år.

 

Gunnar Bäckström

Vi väntar fortfarande på besked om vilket parti vi bör rösta på, när det bär till nästa gång. När Riksbanken nyligen meddelade massmedia att deras ränta för lån till banker skulle sänkas till minus 0,5 %, till viss nytta för bankernas egen bonusrörelse, blev man nyfiken på vilka effekter det skulle få för vanligt folk.

Efter att ha lyssnat till utfrågningar av Riksbankens chef har jag inte fått någon förklaring till denna oväntade åtgärd, men om den inte får svensk ekonomi att blomma skulle det senare tillkomma flera steg nedåt på minussidan. Detta serverade bankchefen med ett belåtet flin. Under de senaste åren har Riksbankens styrande ränta varierat kraftigt, från +12 % år 1990, men mestadels omkring +2 %. Avsikten lär ha varit att styra inflationen (försämring av penningvärdet) till 2% per år, men det är oklart vem som bestämt denna normalplan. Det borde rimligen ha varit regeringens eller riksdagens ansvar. Folket skulle väl vilja att det svenska stålet ska bita lika hårt varje år.

 

Gunnar Bäckström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.