2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Kan missa 200 jobb

MILJÖ: Örebro län måste satsa på grön framtid

Framtidens kylskåp, plastpåsar och rengöringsmedel är gröna. Inom några år kan många produkter som vi använder i vardagen vara baserade på förnybara råvaror istället för olja eller naturgas.

Utvecklingen av en så kallad bioekonomi innebär stora möjligheter att minska människans klimatpåverkan, samtidigt som den bidrar till nya jobb och ekonomisk tillväxt. Nya produkter av förnybara råvaror kan ge 380000 arbetstillfällen inom EU inom fem år, enligt EU-kommissionen. Om antalet jobb skulle fördelas proportionerligt i förhållande till folkmängden motsvarar det omkring 215 arbetstillfällen inom industrin i Örebro län, många av dem högt kvalificerade.

Kemiindustrin har en viktig roll i omställningen till en mer biobaserad ekonomi. I laboratorier och fabriker runt om i världen utvecklas nu metoder för att omvandla bland annat skogsråvaror till kemikalier som används vid tillverkningen av vardagsprodukter. Med rätt strategi kan en betydligt större del av den utvecklingen ske här.

I Sverige finns förnybar råvara från skogen och här bedrivs forskning och utveckling i framkant men i dag hamnar en alltför stor del av de gröna investeringarna i andra länder. Plastpåsar av förnybara råvaror importeras till exempel från Brasilien, trots att produktionen med rätt förutsättningar skulle kunna ske i Sverige.

För att skapa biobaserade jobb och bidra till att bryta oljeberoendet har vi tre förslag till politikerna, både på lokal och nationell nivå:

1. Minska byråkratin. I dag tar det i genomsnitt fyra år att få miljötillstånd i Sverige och det leder till att viktiga investeringar hamnar utomlands. Miljöprövningen måste effektiviseras så att den görs snabbare med bibehållen noggrannhet.

2. Visa engagemang. Politiker både på nationell och lokal nivå behöver engagera sig för att locka hit investeringarna så att fler av de nya jobben hamnar i Sverige och Örebro län. Där nya anläggningar byggs hamnar jobben under lång tid framöver.

3. Ta fram en strategi. I dag saknas en samlad politik för en biobaserad samhällsekonomi. Snåriga regelverk står i vägen för investeringar och de satsningar som görs är splittrade. Regeringen bör därför ta initiativ till en nationell strategi för att ta bort de politiska hindren.

Redan i dag finns över 3300 anställda inom kemiindustrin i Örebro län och utvecklingen av biobaserade produkter innebär möjligheter för att det kan bli ännu fler. Örebro län och resten av Sverige borde ta den chansen för jobbens och miljöns skull.

 

Nils Hannerz

Ansvarig för industriell bioekonomi, IKEM Innovations- och kemiindustrierna

Utvecklingen av en så kallad bioekonomi innebär stora möjligheter att minska människans klimatpåverkan, samtidigt som den bidrar till nya jobb och ekonomisk tillväxt. Nya produkter av förnybara råvaror kan ge 380000 arbetstillfällen inom EU inom fem år, enligt EU-kommissionen. Om antalet jobb skulle fördelas proportionerligt i förhållande till folkmängden motsvarar det omkring 215 arbetstillfällen inom industrin i Örebro län, många av dem högt kvalificerade.

Kemiindustrin har en viktig roll i omställningen till en mer biobaserad ekonomi. I laboratorier och fabriker runt om i världen utvecklas nu metoder för att omvandla bland annat skogsråvaror till kemikalier som används vid tillverkningen av vardagsprodukter. Med rätt strategi kan en betydligt större del av den utvecklingen ske här.

I Sverige finns förnybar råvara från skogen och här bedrivs forskning och utveckling i framkant men i dag hamnar en alltför stor del av de gröna investeringarna i andra länder. Plastpåsar av förnybara råvaror importeras till exempel från Brasilien, trots att produktionen med rätt förutsättningar skulle kunna ske i Sverige.

För att skapa biobaserade jobb och bidra till att bryta oljeberoendet har vi tre förslag till politikerna, både på lokal och nationell nivå:

1. Minska byråkratin. I dag tar det i genomsnitt fyra år att få miljötillstånd i Sverige och det leder till att viktiga investeringar hamnar utomlands. Miljöprövningen måste effektiviseras så att den görs snabbare med bibehållen noggrannhet.

2. Visa engagemang. Politiker både på nationell och lokal nivå behöver engagera sig för att locka hit investeringarna så att fler av de nya jobben hamnar i Sverige och Örebro län. Där nya anläggningar byggs hamnar jobben under lång tid framöver.

3. Ta fram en strategi. I dag saknas en samlad politik för en biobaserad samhällsekonomi. Snåriga regelverk står i vägen för investeringar och de satsningar som görs är splittrade. Regeringen bör därför ta initiativ till en nationell strategi för att ta bort de politiska hindren.

Redan i dag finns över 3300 anställda inom kemiindustrin i Örebro län och utvecklingen av biobaserade produkter innebär möjligheter för att det kan bli ännu fler. Örebro län och resten av Sverige borde ta den chansen för jobbens och miljöns skull.

 

Nils Hannerz

Ansvarig för industriell bioekonomi, IKEM Innovations- och kemiindustrierna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.