2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Rörigt på församlingshemmet

39:AN: Var ska vi ta vägen nästa gång?

Finns snart inte ett avskilt rum för församlingsgrupper att samlas i för gemenskap och eventuellt andakt.

Loppisverksamheten prioriters, tillåts breda ut sig till förfång för annan gruppverksamhet.

Varken som cafébesökare eller gruppdeltagare är det speciellt trevligt att behöva trängas ihop och lyssna till varandras psalmsång och prat.

Det skapar i förlängningen otrivsel och irritation och ovisshet, var ska vi vara nästa gång vi träffas, finns det rum för oss, eller ska vi kanske söka oss till Folkets hus?

Församlingshuset är ju inget tempel precis, men nog önskar vi att Jesus kom och drev ut månglarna!


Svar önskas

Finns snart inte ett avskilt rum för församlingsgrupper att samlas i för gemenskap och eventuellt andakt.

Loppisverksamheten prioriters, tillåts breda ut sig till förfång för annan gruppverksamhet.

Varken som cafébesökare eller gruppdeltagare är det speciellt trevligt att behöva trängas ihop och lyssna till varandras psalmsång och prat.

Det skapar i förlängningen otrivsel och irritation och ovisshet, var ska vi vara nästa gång vi träffas, finns det rum för oss, eller ska vi kanske söka oss till Folkets hus?

Församlingshuset är ju inget tempel precis, men nog önskar vi att Jesus kom och drev ut månglarna!


Svar önskas

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.