2015-02-06 06:00

2015-02-06 06:00

Tyckande på fel plats

DEGERFORS: bygg och miljönämnden är en myndighetsnämnd

Låt bygg och miljönämnden vara myndighetsnämnden inte en nämnd för allmänpolitiskt tyckande.

Bygg och miljönämnden behandlade nyligen ett ärende om en fastighet på Ramshöjden och etableringen av boende för ensamkommande flyktingbarn.

Nämnden skulle ta ställning till om det behövdes byggnadslov för fastigheten för den tilltänkta verksamheten. Förvaltningens tjänstemän förordade att en formell bygglovsärendet inte förelåg, men nämndens majoritet beslutade ändå att ärenden skulle prövas som ett bygglovsärende.

I en artikel i Karlskoga Kuriren motiverar nämndens ordförande Torbjörn Holm hanteringen av ärendet på följande sätt.

Vänsterpartiet har beslutat om att för fortsatt hantering av ärendet krävs bygglov därför att vänsterpartiet har uppfattningar om hur den nationella politiken runt asyl och flyktingfrågor fungerar och att kommunerna saknar formell rätt att stoppa etableringar.

Det är Degerfors kommuns fulla rätt att tycka och tänka om asylpolitiken, men en nämnd som har ett uppdrag som myndighetsnämnden för tillämpning av bl.a. bygglovsärendet skall inte bli en

allmänpolitisk tyckare i andra politiska frågor.

Det kan hanteras på annat sätt lämpligen av kommunstyrelsen. Degerfors kommuns innevånare och fastighetsägare måste känna att de ärenden som hanteras av en myndighetsnämnden skall göras på ett rättssäkert sätt och inte lägga in andra värderingar eller lagstiftningar än plan och bygglagen i sina

ställningstaganden.

För oss socialdemokrater är det viktigt att Bygg och Miljönämnden får tillbaka sin myndighetsroll och inte blir ett allmänpolitiskt tyckare i kommunen. Vi vill ha ett rättssäkert förhållningssätt för nämndens

prövningar.

Kent Gustavsson (S)

Franz Maretta (S)

Lars-Erik Karlsson (S)

Låt bygg och miljönämnden vara myndighetsnämnden inte en nämnd för allmänpolitiskt tyckande.

Bygg och miljönämnden behandlade nyligen ett ärende om en fastighet på Ramshöjden och etableringen av boende för ensamkommande flyktingbarn.

Nämnden skulle ta ställning till om det behövdes byggnadslov för fastigheten för den tilltänkta verksamheten. Förvaltningens tjänstemän förordade att en formell bygglovsärendet inte förelåg, men nämndens majoritet beslutade ändå att ärenden skulle prövas som ett bygglovsärende.

I en artikel i Karlskoga Kuriren motiverar nämndens ordförande Torbjörn Holm hanteringen av ärendet på följande sätt.

Vänsterpartiet har beslutat om att för fortsatt hantering av ärendet krävs bygglov därför att vänsterpartiet har uppfattningar om hur den nationella politiken runt asyl och flyktingfrågor fungerar och att kommunerna saknar formell rätt att stoppa etableringar.

Det är Degerfors kommuns fulla rätt att tycka och tänka om asylpolitiken, men en nämnd som har ett uppdrag som myndighetsnämnden för tillämpning av bl.a. bygglovsärendet skall inte bli en

allmänpolitisk tyckare i andra politiska frågor.

Det kan hanteras på annat sätt lämpligen av kommunstyrelsen. Degerfors kommuns innevånare och fastighetsägare måste känna att de ärenden som hanteras av en myndighetsnämnden skall göras på ett rättssäkert sätt och inte lägga in andra värderingar eller lagstiftningar än plan och bygglagen i sina

ställningstaganden.

För oss socialdemokrater är det viktigt att Bygg och Miljönämnden får tillbaka sin myndighetsroll och inte blir ett allmänpolitiskt tyckare i kommunen. Vi vill ha ett rättssäkert förhållningssätt för nämndens

prövningar.

Kent Gustavsson (S)

Franz Maretta (S)

Lars-Erik Karlsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.