2015-02-06 06:00

2015-02-06 06:00

Mer human asylpolitik behövs

FLYKTINGMOTTAGNING: Hets och hat biter inte i Sverige

flyktingmottagning

I Sverige och i övriga Europa har populistiska och högextrema partier skördat framfångar de senaste åren. Det gäller också valen till Europarlamentet och det märks i EU-debatterna. I utskottet som arbetar med asylfrågor sitter företrädarna för en rad rasistiska partier, däribland SD. En av dessa ledamöter, Kristina Winberg, kallade oss övriga i utskottet, som vill ha en human asylpolitik, för politiska idioter. Tyvärr får man ofta höra många liknande uttalanden, som i mina öron är både rasistiska och inhumana.

Det är naturligtvis svårt att inte bli förbannad och nedstämd av deras framgång och den syn på migration och invandring som dessa partier sprider.

I EU genomförs flera gånger per år attitydundersökningar utförda av myndigheten Eurostat. Den senaste från november 2014 innehöll frågor om synen på migration.

För mer än hälften av alla tillfrågade ger påståendet ”invandring från andra medlemsstater” en positiv känsla.

När de tillfrågas om invandring från utanför EU är bilden en helt annan. I 23 av 28 medlemsstater får en majoritet av befolkningen en negativ känsla av påståendet ”invandring från utanför EU”. Sverige är dock ett undantag. Här har tvärtom 72 % en positiv inställning. Sverige är det enda land där en majoritet säger sig få en positiv känsla.

Undersökningar från Göteborgs universitet (SOM) visar också att svenska folket sluter upp bakom den förda asylpolitiken, med ett ökat eller oförändrat antal flyktingar.

För mig är det positivt att den hets och det hat som sprids från rasistiska partier, både mot människor från utanför unionen som från andra EU-länder, faktiskt inte biter i Sverige.

Det är nu upp till alla oss andra demokratiska partier, som representerar en stor majoritet av det svenska folket, att utveckla vår invandrings- och asylpolitik i en mer konkret och human riktning.

Anna Hedh

(S), EU-parlamentariker

I Sverige och i övriga Europa har populistiska och högextrema partier skördat framfångar de senaste åren. Det gäller också valen till Europarlamentet och det märks i EU-debatterna. I utskottet som arbetar med asylfrågor sitter företrädarna för en rad rasistiska partier, däribland SD. En av dessa ledamöter, Kristina Winberg, kallade oss övriga i utskottet, som vill ha en human asylpolitik, för politiska idioter. Tyvärr får man ofta höra många liknande uttalanden, som i mina öron är både rasistiska och inhumana.

Det är naturligtvis svårt att inte bli förbannad och nedstämd av deras framgång och den syn på migration och invandring som dessa partier sprider.

I EU genomförs flera gånger per år attitydundersökningar utförda av myndigheten Eurostat. Den senaste från november 2014 innehöll frågor om synen på migration.

För mer än hälften av alla tillfrågade ger påståendet ”invandring från andra medlemsstater” en positiv känsla.

När de tillfrågas om invandring från utanför EU är bilden en helt annan. I 23 av 28 medlemsstater får en majoritet av befolkningen en negativ känsla av påståendet ”invandring från utanför EU”. Sverige är dock ett undantag. Här har tvärtom 72 % en positiv inställning. Sverige är det enda land där en majoritet säger sig få en positiv känsla.

Undersökningar från Göteborgs universitet (SOM) visar också att svenska folket sluter upp bakom den förda asylpolitiken, med ett ökat eller oförändrat antal flyktingar.

För mig är det positivt att den hets och det hat som sprids från rasistiska partier, både mot människor från utanför unionen som från andra EU-länder, faktiskt inte biter i Sverige.

Det är nu upp till alla oss andra demokratiska partier, som representerar en stor majoritet av det svenska folket, att utveckla vår invandrings- och asylpolitik i en mer konkret och human riktning.

Anna Hedh

(S), EU-parlamentariker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.