2015-02-05 06:00

2015-02-05 06:00

Satsa på bättre mat

KOSTHÅLLNING: Globala gymnasiet är ett föredöme

Globala gymnasiets satsning på vällagad vegetarisk mat är ett inspirerande exempel som andra skolor kan ta efter.

En omröstning för 6 år sedan på Globala gymnasiet i Stockholm gav resultatet att det uteslutande ska serveras vegetarisk mat där. Målsättningen är att maten ska ha en så låg miljöbelastning som möjligt, att den ska främja en god djuromsorg och att den ska vara socialt ansvarstagande. För pengarna som tidigare förbrukades på köttinköp har i stället en kock anställts som rejält höjt matkvalitén. En evaluering visar att 87 procent av skoleleverna tycker att maten är ”väldigt bra” och att 8 procent tycker att maten är bra. Det utvärderingsresultatet överträffar knappast någon annan skola.

Globala gymnasiets matkoncept ligger i linje med en grön samhällsutveckling. Trenden är att ungdomar i dag minskar sin köttkonsumtion, det visar en ny omfattande SIFO-undersökning. Av de som är mellan 15 och 34 år gamla väljer 52 procent att äta vegetariskt en eller flera dagar i veckan och 41 procent planerar att äta mer vegetariskt framöver. Denna starka opinion visar att Globala gymnasiets matpolicy inte behöver vara ett undantag. Det är i dag fullt möjligt också för andra skolor att servera en köttfri kost.

Livsmedelsverket offentliggjorde i slutet av förra året sitt förslag på råd om hållbara kostvanor ur ett hälso- och miljöperspektiv. Dagens kött- och mejerikonsumtion framställs som näst sämst för klimatet på en 8-gradig skala. Sämsta är en höjning av animaliekonsumtionen och bäst är en helt växtbaserad kost.

Livsmedelsverket ställer sig bakom Världscancerfondens kostråd som särskilt varnar för processade charkvaror, till exempel korv och kalvsylta. Världscancerfonden råder den som vill minimera risken för cancer att huvudsakligen äta mat från växtriket och organisationen uppmanar myndigheterna i världens alla länder att arbeta för en konsumtion i medelsnitt på högst 300 gram rött kött, exempelvis tre hamburgare, per vecka och person. Det är inte mycket jämfört med dagens köttkonsumtion.

Med hänvisning till Globala gymnasiets framgångsrika satsning på köttfri mat, ungdomars allt mer positiva inställning till vegetabilier och Livsmedelsverkets nya gröna kostråd är vår uppmaning till skolköken: Skippa köttet och satsa istället de pengarna på att laga god, miljövänlig och nyttig vegetarisk mat.

 

Wilmer Wallin

ordförande för Globala gymnasiets elevkår

Jonas Paulsson

Köttfri måndag.

En omröstning för 6 år sedan på Globala gymnasiet i Stockholm gav resultatet att det uteslutande ska serveras vegetarisk mat där. Målsättningen är att maten ska ha en så låg miljöbelastning som möjligt, att den ska främja en god djuromsorg och att den ska vara socialt ansvarstagande. För pengarna som tidigare förbrukades på köttinköp har i stället en kock anställts som rejält höjt matkvalitén. En evaluering visar att 87 procent av skoleleverna tycker att maten är ”väldigt bra” och att 8 procent tycker att maten är bra. Det utvärderingsresultatet överträffar knappast någon annan skola.

Globala gymnasiets matkoncept ligger i linje med en grön samhällsutveckling. Trenden är att ungdomar i dag minskar sin köttkonsumtion, det visar en ny omfattande SIFO-undersökning. Av de som är mellan 15 och 34 år gamla väljer 52 procent att äta vegetariskt en eller flera dagar i veckan och 41 procent planerar att äta mer vegetariskt framöver. Denna starka opinion visar att Globala gymnasiets matpolicy inte behöver vara ett undantag. Det är i dag fullt möjligt också för andra skolor att servera en köttfri kost.

Livsmedelsverket offentliggjorde i slutet av förra året sitt förslag på råd om hållbara kostvanor ur ett hälso- och miljöperspektiv. Dagens kött- och mejerikonsumtion framställs som näst sämst för klimatet på en 8-gradig skala. Sämsta är en höjning av animaliekonsumtionen och bäst är en helt växtbaserad kost.

Livsmedelsverket ställer sig bakom Världscancerfondens kostråd som särskilt varnar för processade charkvaror, till exempel korv och kalvsylta. Världscancerfonden råder den som vill minimera risken för cancer att huvudsakligen äta mat från växtriket och organisationen uppmanar myndigheterna i världens alla länder att arbeta för en konsumtion i medelsnitt på högst 300 gram rött kött, exempelvis tre hamburgare, per vecka och person. Det är inte mycket jämfört med dagens köttkonsumtion.

Med hänvisning till Globala gymnasiets framgångsrika satsning på köttfri mat, ungdomars allt mer positiva inställning till vegetabilier och Livsmedelsverkets nya gröna kostråd är vår uppmaning till skolköken: Skippa köttet och satsa istället de pengarna på att laga god, miljövänlig och nyttig vegetarisk mat.

 

Wilmer Wallin

ordförande för Globala gymnasiets elevkår

Jonas Paulsson

Köttfri måndag.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.