2015-02-04 06:00

2015-02-04 06:00

Inga neddragningar

UTBILDNING: Besked om skola och förskola i Karlskoga

Politiken för skola och förskola i Karlskoga har just nu två stora utmaningar.

Den ena är att nå kunskapsmålen, den andra att ta väl hand om alla nya barn och elever som vi har fått under de senaste åren. Dessa båda uppgifter hänger naturligtvis nära samman.

När det gäller kunskapsmålen är det överordnade målet att se till att alla barn och elever når minst de mål som ställs upp i läroplanerna. Det innebär bland annat att alla elever ska gå ut från grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Dit är det idag en bra bit, men det är något vi måste uppnå. Det kräver insatser redan i förskolan, det är då grunden läggs för att klara skolarbetet, och lyckas vi med det ger vi även gymnasieskolan bättre förutsättningar att nå sina mål.

Karlskogas befolkning har ökat i oväntad snabb takt. Det har inte bara resulterat i tårtkalas på torget utan också lett till att det blivit många barn och elever i förskolor och skolor, särskilt i det södra området. Vändningen kom i ett läge när vi nästan var klara med att krympa kostymen för att anpassa lokalerna, efter många års minskning, och göra upprustningar, som med förskolan Pärlan och Bregårdsskolan.

En så snabb omställning från minskning till ökning är inte lätt att göra. Vi har stor respekt för de problem det medfört i kommunens förskolor och skolor. Samtidigt är vi imponerade av de insatser som personalen gjort för att klara detta och den förståelse som föräldrar och elever visat. När det gäller bristen på lokaler har kommunen skyndsamt genomfört en lokalutredning och vi hoppas att flera av dess förslag kan beslutas i vår och leda till att situationen förbättras redan från höstterminen.

Det har spridits en oro när det gäller förskolornas och skolornas ekonomi. Bakgrunden är att budgetplaneringen inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen. I höstas ökade antalet barn och elever med 70 från den tidpunkt då underlaget togs fram och tills att budgeten trädde i kraft. Bland annat lärarfacken har varit oroliga för att detta skulle leda till att förskolorna och skolorna skulle tvingas dra ner på personalen under 2015, i ett läge som redan är ansträngt.

Vi ger nu beskedet att detta inte kommer att hända. Vi i den politiska majoriteten är överens om att inga generella neddragningar ska göras. Vi går nu in i budgetarbetet för nästa år med en ambition att kunna satsa på våra barn och elever.

Yvonne Nilsson (S)

Lars Hultkrantz (FP)

Angelica Gustavsson (V)

Den ena är att nå kunskapsmålen, den andra att ta väl hand om alla nya barn och elever som vi har fått under de senaste åren. Dessa båda uppgifter hänger naturligtvis nära samman.

När det gäller kunskapsmålen är det överordnade målet att se till att alla barn och elever når minst de mål som ställs upp i läroplanerna. Det innebär bland annat att alla elever ska gå ut från grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Dit är det idag en bra bit, men det är något vi måste uppnå. Det kräver insatser redan i förskolan, det är då grunden läggs för att klara skolarbetet, och lyckas vi med det ger vi även gymnasieskolan bättre förutsättningar att nå sina mål.

Karlskogas befolkning har ökat i oväntad snabb takt. Det har inte bara resulterat i tårtkalas på torget utan också lett till att det blivit många barn och elever i förskolor och skolor, särskilt i det södra området. Vändningen kom i ett läge när vi nästan var klara med att krympa kostymen för att anpassa lokalerna, efter många års minskning, och göra upprustningar, som med förskolan Pärlan och Bregårdsskolan.

En så snabb omställning från minskning till ökning är inte lätt att göra. Vi har stor respekt för de problem det medfört i kommunens förskolor och skolor. Samtidigt är vi imponerade av de insatser som personalen gjort för att klara detta och den förståelse som föräldrar och elever visat. När det gäller bristen på lokaler har kommunen skyndsamt genomfört en lokalutredning och vi hoppas att flera av dess förslag kan beslutas i vår och leda till att situationen förbättras redan från höstterminen.

Det har spridits en oro när det gäller förskolornas och skolornas ekonomi. Bakgrunden är att budgetplaneringen inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen. I höstas ökade antalet barn och elever med 70 från den tidpunkt då underlaget togs fram och tills att budgeten trädde i kraft. Bland annat lärarfacken har varit oroliga för att detta skulle leda till att förskolorna och skolorna skulle tvingas dra ner på personalen under 2015, i ett läge som redan är ansträngt.

Vi ger nu beskedet att detta inte kommer att hända. Vi i den politiska majoriteten är överens om att inga generella neddragningar ska göras. Vi går nu in i budgetarbetet för nästa år med en ambition att kunna satsa på våra barn och elever.

Yvonne Nilsson (S)

Lars Hultkrantz (FP)

Angelica Gustavsson (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.