2015-01-29 06:00

2015-01-29 06:00

Pensionen räcker inte

PENSIONEN: Resultatet av ett ojämnställt arbetsliv

En majoritet av de pensionerade kvinnor som varit medlemmar i Kommunal kan inte försörja sig på sin pension. I genomsnitt får de kvinnliga Kommunalpensionärerna ut 4000 kr mindre i pension än de manliga. Detta är den yttersta konsekvensen av ett ojämnställt arbetsliv. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Att kvinnor och män lever under olika ekonomiska villkor är inget nytt. För de som jobbar i kvinnodominerade yrken är delade arbetspass, ständiga deltider och låg lön ofta vardag. Usla anställningsvillkor kombinerat med en stressig arbetssituation är dagens verklighet för många av Kommunals medlemmar. Otrygga anställningar och hög personalomsättning skapar inte bara stress och oro hos Kommunals medlemmar, det påverkar också kvaliteten i välfärdstjänsterna.

En undersökning av hur den ekonomiska situationen bland pensionärer som tidigare arbetat inom Kommunals yrken visar att detta även ger effekter på pensionen.

I undersökningen kan man se att av Svenska Kommunalpensionärernas (SKPF) medlemmar, har var tionde kvinna mellan 65 och 69 år en total pension på 100 000 kr eller lägre. Det motsvarar ca 8 350 kr i månaden före skatt. Nästan var fjärde man i Sverige som är mellan 65 och 69 år har en total pension på 300 000 kr eller mer, motsvarande 25 000 kr per månad före skatt.

Många av de kvinnor som är medlemmar i SKPF har att långt arbetsliv bakom sig. Trots detta är hela sju av tio beroende av garantipension, alltså det komplement till den allmänna pensionen för dem som arbetat lite eller inget alls.

Pensionen är alltså en tydlig reflektion av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora ekonomiska skillnaden mellan kvinnor och män, 65 år eller äldre, är en konsekvens av att kvinnor generellt sett har haft lägre löner och i mycket större utsträckning än män arbetat deltid. Kvinnor har också tagit, och tar fortfarande, ett betydligt större ansvar för barn och hem än män gör. Obetalt hemarbete ger ingen pension. Under 2013 tog kvinnor ut 75,5 procent av samtliga föräldrapenningdagar.

Flera av kvinnorna i undersökningen uppger att de inte klarar sig på sin pension och drar slutsatsen att de måste vara två i hushållet för att klara ekonomin. En kvinna säger att skulle jag vara ensam skulle det aldrig gå. Detta innebär alltså att många kvinnor inte skulle ha råd att t ex skilja sig även om de skulle vilja. Tvåsamheten är en förutsättning för en värdig pension.

Den här rapporten är ännu ett tydligt tecken på vad den ojämställda svenska arbetsmarknaden innebär för de kvinnodominerade yrkena och Kommunals medlemmar. Den visar också tydligt att den ekonomiska situationen efter pensioneringen ser olika ut för kvinnor och män.

För att förbättra kvinnors ekonomiska situation som pensionär behövs åtgärder både under arbetslivet och i pensionssystemet. Annars fortsätter ojämställdheten ända in i döden.

För att skapa förutsättningar för ett mer jämställt yrkesliv är några av de viktigaste åtgärderna att göra heltid till norm på arbetsmarknaden, att ta bort de delade arbetspassen och de otrygga anställningarna, att införa en tredelad föräldraförsäkring och att skapa förutsättningar för jämställda löner mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken.

Kerstin Johnson

Ordförande

Kommunal Västra Svealand

Evy Eriksson

Ordförande

SKPF distrikt Örebro län

En majoritet av de pensionerade kvinnor som varit medlemmar i Kommunal kan inte försörja sig på sin pension. I genomsnitt får de kvinnliga Kommunalpensionärerna ut 4000 kr mindre i pension än de manliga. Detta är den yttersta konsekvensen av ett ojämnställt arbetsliv. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Att kvinnor och män lever under olika ekonomiska villkor är inget nytt. För de som jobbar i kvinnodominerade yrken är delade arbetspass, ständiga deltider och låg lön ofta vardag. Usla anställningsvillkor kombinerat med en stressig arbetssituation är dagens verklighet för många av Kommunals medlemmar. Otrygga anställningar och hög personalomsättning skapar inte bara stress och oro hos Kommunals medlemmar, det påverkar också kvaliteten i välfärdstjänsterna.

En undersökning av hur den ekonomiska situationen bland pensionärer som tidigare arbetat inom Kommunals yrken visar att detta även ger effekter på pensionen.

I undersökningen kan man se att av Svenska Kommunalpensionärernas (SKPF) medlemmar, har var tionde kvinna mellan 65 och 69 år en total pension på 100 000 kr eller lägre. Det motsvarar ca 8 350 kr i månaden före skatt. Nästan var fjärde man i Sverige som är mellan 65 och 69 år har en total pension på 300 000 kr eller mer, motsvarande 25 000 kr per månad före skatt.

Många av de kvinnor som är medlemmar i SKPF har att långt arbetsliv bakom sig. Trots detta är hela sju av tio beroende av garantipension, alltså det komplement till den allmänna pensionen för dem som arbetat lite eller inget alls.

Pensionen är alltså en tydlig reflektion av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora ekonomiska skillnaden mellan kvinnor och män, 65 år eller äldre, är en konsekvens av att kvinnor generellt sett har haft lägre löner och i mycket större utsträckning än män arbetat deltid. Kvinnor har också tagit, och tar fortfarande, ett betydligt större ansvar för barn och hem än män gör. Obetalt hemarbete ger ingen pension. Under 2013 tog kvinnor ut 75,5 procent av samtliga föräldrapenningdagar.

Flera av kvinnorna i undersökningen uppger att de inte klarar sig på sin pension och drar slutsatsen att de måste vara två i hushållet för att klara ekonomin. En kvinna säger att skulle jag vara ensam skulle det aldrig gå. Detta innebär alltså att många kvinnor inte skulle ha råd att t ex skilja sig även om de skulle vilja. Tvåsamheten är en förutsättning för en värdig pension.

Den här rapporten är ännu ett tydligt tecken på vad den ojämställda svenska arbetsmarknaden innebär för de kvinnodominerade yrkena och Kommunals medlemmar. Den visar också tydligt att den ekonomiska situationen efter pensioneringen ser olika ut för kvinnor och män.

För att förbättra kvinnors ekonomiska situation som pensionär behövs åtgärder både under arbetslivet och i pensionssystemet. Annars fortsätter ojämställdheten ända in i döden.

För att skapa förutsättningar för ett mer jämställt yrkesliv är några av de viktigaste åtgärderna att göra heltid till norm på arbetsmarknaden, att ta bort de delade arbetspassen och de otrygga anställningarna, att införa en tredelad föräldraförsäkring och att skapa förutsättningar för jämställda löner mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken.

Kerstin Johnson

Ordförande

Kommunal Västra Svealand

Evy Eriksson

Ordförande

SKPF distrikt Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.