2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Trädmarodörer härjar i Backa

NATUREN

På Karlskoga kommuns mark, Sandåsparken intill Sandtorpsbadet, härjar någon eller några trädmarodörer. Ett antal björkar har fällts och de fällda trädstammarna har flyttats längre in i det gamla grustaget. Stubbarna har man försökt dölja geom att lägga mossa och gräs över dessa. Till och med har lera kletats över stubbarna på något ställe. Tydligen är man lite orolig för upptäckt. Det finns flera andra exempel på åverkan av träd i området som till exempel toppningar av tallar och ek. Troligen är det inte ungdomar denna gång som kan misstänkas vara skyldiga då man försöker dölja gärningen. Frågan kvarstår varför man gör dessa stympningar som pågått under ett flertal år. Hoppas att denna skadegörelse i Sandåsen upphör.

Ledsen Backa-flanör

På Karlskoga kommuns mark, Sandåsparken intill Sandtorpsbadet, härjar någon eller några trädmarodörer. Ett antal björkar har fällts och de fällda trädstammarna har flyttats längre in i det gamla grustaget. Stubbarna har man försökt dölja geom att lägga mossa och gräs över dessa. Till och med har lera kletats över stubbarna på något ställe. Tydligen är man lite orolig för upptäckt. Det finns flera andra exempel på åverkan av träd i området som till exempel toppningar av tallar och ek. Troligen är det inte ungdomar denna gång som kan misstänkas vara skyldiga då man försöker dölja gärningen. Frågan kvarstår varför man gör dessa stympningar som pågått under ett flertal år. Hoppas att denna skadegörelse i Sandåsen upphör.

Ledsen Backa-flanör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.