2015-01-09 06:00

2015-01-20 23:14

Finns viljan att förbättra?

: Gör vardagen bättre för hbtq-personer

Hbtq-frågor handlar idag mycket om det lilla. Många stora reformer är redan genomförda inte minst av Moderaterna och Alliansen sedan 2006. Men i vardagen finns många utmaningar att arbeta med: Brist på kunskap, behov av bättre bemötande och ökat synliggörande.

Det handlar om unga som mår dåligt, om bemötandet i skolan och om diskriminering på jobbet. Det innefattar trygghet från hatbrott och homofobi som sticker fram, och om att få bli gammal på sina egna villkor. Därför måste kommuner och landsting säkerställa bemötandet i vardagen: i skolan, vården och omsorgen.

Öppna Moderater jobbar för att det ska vara möjligt att leva öppet och bli bra bemött i alla kommuner i hela Sverige. Vi vet att kommuner som är öppna och bejakar mångfald tjänar på det. För oss är det att vara en attraktiv plats. Vi vill se att kommuner och landsting på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten.

Detta gäller både i relation till kommunens invånare och till våra medarbetare. Alla kommuner och landsting borde ha handlingsplaner kring arbetet med hbtq-frågor för att säkerställa att det finnas en grundläggande hbtq-kompetens hos de anställda. Även det civila samhället som idrottsrörelsen och föreningslivet har en viktigare roll i arbetet att förbättra unga hbtq-personers situation och välmående. Vi ser gärna fler hbt-certifieringar av förskolor och skolor men också av fritidsverksamhet.

Det finns mycket att göra bara viljan finns och det behöver inte vara särskilt svårt. Det finns goda exempel att titta på i ett antal kommuner och några landsting.

Fredrik Saweståhl

Förbundsordförande Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

Hbtq-frågor handlar idag mycket om det lilla. Många stora reformer är redan genomförda inte minst av Moderaterna och Alliansen sedan 2006. Men i vardagen finns många utmaningar att arbeta med: Brist på kunskap, behov av bättre bemötande och ökat synliggörande.

Det handlar om unga som mår dåligt, om bemötandet i skolan och om diskriminering på jobbet. Det innefattar trygghet från hatbrott och homofobi som sticker fram, och om att få bli gammal på sina egna villkor. Därför måste kommuner och landsting säkerställa bemötandet i vardagen: i skolan, vården och omsorgen.

Öppna Moderater jobbar för att det ska vara möjligt att leva öppet och bli bra bemött i alla kommuner i hela Sverige. Vi vet att kommuner som är öppna och bejakar mångfald tjänar på det. För oss är det att vara en attraktiv plats. Vi vill se att kommuner och landsting på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten.

Detta gäller både i relation till kommunens invånare och till våra medarbetare. Alla kommuner och landsting borde ha handlingsplaner kring arbetet med hbtq-frågor för att säkerställa att det finnas en grundläggande hbtq-kompetens hos de anställda. Även det civila samhället som idrottsrörelsen och föreningslivet har en viktigare roll i arbetet att förbättra unga hbtq-personers situation och välmående. Vi ser gärna fler hbt-certifieringar av förskolor och skolor men också av fritidsverksamhet.

Det finns mycket att göra bara viljan finns och det behöver inte vara särskilt svårt. Det finns goda exempel att titta på i ett antal kommuner och några landsting.

Fredrik Saweståhl

Förbundsordförande Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.