2015-01-05 06:00

2015-01-20 22:45

Lösningarna finns

MILJÖPOLITIK: Global uppvärmning går att minska

Även förra året tycks människorna slå världsrekord i högmod. Koncentrationen i atmosfären av de viktigaste växthusgaserna förväntas nå nya rekordnivåer och det mesta pekar på att 2014 blir det varmaste året på jorden sedan mätningarna börjades 1880.

Konsekvenserna: Polarisar som smälter och en stigande havsnivå. Översvämningar och extremväder som släcker liv och slår hem i spillror. Hav som försuras och fiskbestånd som slås ut. En framtid där människor tvingas på flykt från områden som blir alltmer obeboeliga.

Jordens resurser räcker till allt vi behöver men inte till allt vi begär. Vår tids konsumtion och undflyende klimatpolitik håller på att rucka förutsättningarna för våra barnbarn att leva ett tryggt och gott liv.

Men lösningarna finns, bara viljan saknas. Därför jultomten, skickar jag dig en önskelista från framtiden, fem möjliga önskningar från de kommande generationer som riskerar att få leva i det kaos som vi nu håller på att skapa:

1. Ett globalt klimatavtal som minskar växthusgaserna i atmosfären till 350 ppm.

2. Ett energisystem som inte släpper ut växthusgaser.

3. En klimatneutral tomteverkstad som återanvänder uttjänta klappar.

4. Satsningar på tomteslädar istället för nya asfaltsvägar.

5. Nedrustning av vapen och upprustning av en fredlig och solidarisk kamp för mänskliga rättigheter.

Pontus Björkman

Engagerad i Latinamerikagrupperna

Även förra året tycks människorna slå världsrekord i högmod. Koncentrationen i atmosfären av de viktigaste växthusgaserna förväntas nå nya rekordnivåer och det mesta pekar på att 2014 blir det varmaste året på jorden sedan mätningarna börjades 1880.

Konsekvenserna: Polarisar som smälter och en stigande havsnivå. Översvämningar och extremväder som släcker liv och slår hem i spillror. Hav som försuras och fiskbestånd som slås ut. En framtid där människor tvingas på flykt från områden som blir alltmer obeboeliga.

Jordens resurser räcker till allt vi behöver men inte till allt vi begär. Vår tids konsumtion och undflyende klimatpolitik håller på att rucka förutsättningarna för våra barnbarn att leva ett tryggt och gott liv.

Men lösningarna finns, bara viljan saknas. Därför jultomten, skickar jag dig en önskelista från framtiden, fem möjliga önskningar från de kommande generationer som riskerar att få leva i det kaos som vi nu håller på att skapa:

1. Ett globalt klimatavtal som minskar växthusgaserna i atmosfären till 350 ppm.

2. Ett energisystem som inte släpper ut växthusgaser.

3. En klimatneutral tomteverkstad som återanvänder uttjänta klappar.

4. Satsningar på tomteslädar istället för nya asfaltsvägar.

5. Nedrustning av vapen och upprustning av en fredlig och solidarisk kamp för mänskliga rättigheter.

Pontus Björkman

Engagerad i Latinamerikagrupperna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.