2015-01-03 06:00

2015-01-20 22:45

Mycket dåligt!

BANKER: En bank utan kontanter är ingen bank

Att Nordea slutar att hantera kontanter tycker jag är mycket dåligt gentemot oss Nordeakunder. Ni säger att eftersom allt flera sköter sina bankaffärer via dator så är det olönsamt att ha kontakthanteringen kvar. Men vad säger ni till de cirka 40 procent som inte har någon dator, och vill ha pengar att betala med kvar. Har ni inget ansvar för just dessa, och som ofta är äldre personer utan datorvana. Erat beslut innebär att just denna kategori utestängs från den service som de känt trygghet i hos er.

Detta ställningstagande är desto mera beklagansvärt eftersom banken till största delen ägs av svenska staten och borde därför ta större ansvar för sina kunders behov, än övriga privatägda aktörer som i första läget jagar vinster till sina aktieägare och i andra läget kommer den betalande massan av bankkunder som får försämrade vilkor som tack för hjälpen.

Denna utveckling är mycket dålig. Så varför inte införa att åtminstone en bank på orten skall hålla med kontakthantering så kan kunderna själva få avgöra vilken bank de vill tillhöra?

Nu kommer tydligen Svenska handelsbanken att ha kvar denna efterfrågade kontanthantering, vilket borde innebära att de som vill ha den servicen också anammar handelsbankens närvaro i Karlskoga och den service som de erbjuder sina bankkunder. Så upp till bevis för vad vi Karlskogingar avser med att behovet med kontanthantering fortfarande finns kvar här i Karlskoga, eller måste vi tvingas att sköta våra bankaffärer via välvilliga/tillmötesgående fristående banker i Storfors eller Fjugesta?

En bank utan pengar är ingen bank, den är då en konsult/förmedlare eller rådgivare, som inte förtjänar att kalla sig för bank.

De borde förpassas till samma kategori som internetbanker har. Så länge vi har kronor som betalningsmedel så skall den också duga som betalningsmedel i alla affärssammanhang i Sverige, eller hur?

Att Nordea slutar att hantera kontanter tycker jag är mycket dåligt gentemot oss Nordeakunder. Ni säger att eftersom allt flera sköter sina bankaffärer via dator så är det olönsamt att ha kontakthanteringen kvar. Men vad säger ni till de cirka 40 procent som inte har någon dator, och vill ha pengar att betala med kvar. Har ni inget ansvar för just dessa, och som ofta är äldre personer utan datorvana. Erat beslut innebär att just denna kategori utestängs från den service som de känt trygghet i hos er.

Detta ställningstagande är desto mera beklagansvärt eftersom banken till största delen ägs av svenska staten och borde därför ta större ansvar för sina kunders behov, än övriga privatägda aktörer som i första läget jagar vinster till sina aktieägare och i andra läget kommer den betalande massan av bankkunder som får försämrade vilkor som tack för hjälpen.

Denna utveckling är mycket dålig. Så varför inte införa att åtminstone en bank på orten skall hålla med kontakthantering så kan kunderna själva få avgöra vilken bank de vill tillhöra?

Nu kommer tydligen Svenska handelsbanken att ha kvar denna efterfrågade kontanthantering, vilket borde innebära att de som vill ha den servicen också anammar handelsbankens närvaro i Karlskoga och den service som de erbjuder sina bankkunder. Så upp till bevis för vad vi Karlskogingar avser med att behovet med kontanthantering fortfarande finns kvar här i Karlskoga, eller måste vi tvingas att sköta våra bankaffärer via välvilliga/tillmötesgående fristående banker i Storfors eller Fjugesta?

En bank utan pengar är ingen bank, den är då en konsult/förmedlare eller rådgivare, som inte förtjänar att kalla sig för bank.

De borde förpassas till samma kategori som internetbanker har. Så länge vi har kronor som betalningsmedel så skall den också duga som betalningsmedel i alla affärssammanhang i Sverige, eller hur?

  • Både och är gott nog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.