2014-12-31 06:00

2015-01-20 22:40

Vad är viktigast?

LIKA VÄRDE

Vet ni vad det är ni röstar på?

Kaffe och sylt till äldrevården?

Minskad invandring för ett ”mindre kriminellt Sverige”?

Ni röstar för att människor inte har tillåtelse att komma hit för att de inte är ”svenska medborgare”.

Ni vill alltså att familjer ska mista livet på grund av SD:s åsikter.

Vad är värt mest: kaffe eller liv?

Maja Nilsson

(Studerande på gymnasiet och för allas lika värde.)

Vet ni vad det är ni röstar på?

Kaffe och sylt till äldrevården?

Minskad invandring för ett ”mindre kriminellt Sverige”?

Ni röstar för att människor inte har tillåtelse att komma hit för att de inte är ”svenska medborgare”.

Ni vill alltså att familjer ska mista livet på grund av SD:s åsikter.

Vad är värt mest: kaffe eller liv?

Maja Nilsson

(Studerande på gymnasiet och för allas lika värde.)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.