2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:44

Riv inte vårt kulturarv

BJÖRKBORN: Broarna måste bevaras och skyddas

broarna vid Björkborn

Norra bron vid Björkborn skall rivas på grund av att den bedöms vara i mycket dåligt skick. Både norra och södra bron är avstängda för gång- och cykeltrafik i avvaktan på åtgärder.

Var tog den mycket viktiga frågan om det kulturella arvet vägen?

1895 besökte vår konung Oskar II, Alfred Nobel på Björkborn. Konungen kom med en landå dragen av Alfred Nobels hästar. De hästar som var anledningen till att Nobelpriset instiftades här i Karlskoga. Där en man har sina hästar där anser han själv att han har sitt hem och Alfred Nobel hade sina ryska hingstar i stallet på Björkborn vilket var avgörande för instiftandet av Nobelpriset.

Kungen kom farande över den bro som nu skall rivas (den andra bron fanns inte på den tiden). Alfred Nobel måste själv ha farit många, många gånger över denna bro.

Bron har ett mycket starkt kulturhistoriskt värde. Hittills har 1 000 personer skrivit under en protestlista som ställer sig bakom att bron måste bevaras. Det kan inte bara vara så att broarnas två ägare, Eurenco och Fortum, skall få riva dem utan vidare.

Vad kan Karlskoga kommun göra åt detta kulturhistoriska arv?

En tanke just nu är att riva broarna och bygga en ny. Alltså riva detta kulturarv.

Alfred Nobels Björkborn som turistattraktion står i en klass för sig. Det är internationellt känt, och Karlskoga skall inte behöva förlora något av det kulturhistoriska värdet i och omkring Björkborn.

Dessutom är det gång- och cykelavstånd från de centrala delarna av Karlskoga via broarna.

Länsstyrelsen har en avdelning för kulturmiljö och Byggnadsvård som också kan finansiera ett sådant här kulturarvs bevarande.

Vi Kristdemokrater ställer oss bakom att bron till varje pris måste bevaras och skyddas.


Bengt Eklund

Kristdemokraterna Karlskoga

Norra bron vid Björkborn skall rivas på grund av att den bedöms vara i mycket dåligt skick. Både norra och södra bron är avstängda för gång- och cykeltrafik i avvaktan på åtgärder.

Var tog den mycket viktiga frågan om det kulturella arvet vägen?

1895 besökte vår konung Oskar II, Alfred Nobel på Björkborn. Konungen kom med en landå dragen av Alfred Nobels hästar. De hästar som var anledningen till att Nobelpriset instiftades här i Karlskoga. Där en man har sina hästar där anser han själv att han har sitt hem och Alfred Nobel hade sina ryska hingstar i stallet på Björkborn vilket var avgörande för instiftandet av Nobelpriset.

Kungen kom farande över den bro som nu skall rivas (den andra bron fanns inte på den tiden). Alfred Nobel måste själv ha farit många, många gånger över denna bro.

Bron har ett mycket starkt kulturhistoriskt värde. Hittills har 1 000 personer skrivit under en protestlista som ställer sig bakom att bron måste bevaras. Det kan inte bara vara så att broarnas två ägare, Eurenco och Fortum, skall få riva dem utan vidare.

Vad kan Karlskoga kommun göra åt detta kulturhistoriska arv?

En tanke just nu är att riva broarna och bygga en ny. Alltså riva detta kulturarv.

Alfred Nobels Björkborn som turistattraktion står i en klass för sig. Det är internationellt känt, och Karlskoga skall inte behöva förlora något av det kulturhistoriska värdet i och omkring Björkborn.

Dessutom är det gång- och cykelavstånd från de centrala delarna av Karlskoga via broarna.

Länsstyrelsen har en avdelning för kulturmiljö och Byggnadsvård som också kan finansiera ett sådant här kulturarvs bevarande.

Vi Kristdemokrater ställer oss bakom att bron till varje pris måste bevaras och skyddas.


Bengt Eklund

Kristdemokraterna Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.