2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:09

Behovet är individuellt

UNGDOMSARBETSLÖSHET: Svar på insändaren "Hjälp ungdomar få arbete"

Signaturen orolig mormor skriver att Arbetsförmedlingen inte har tid att ge hjälp och vägledning till ungdomar. Självklart ska alla arbetssökande få det stöd de behöver för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Hur mycket stöd var och en behöver är individuellt.

Ungdomar är den grupp arbetssökande som har minst erfarenhet av att hitta, söka och att ha ett arbete. Många av dem som kommer till oss efter gymnasiet har bara haft något enstaka sommarjobb, ibland inget alls. Trots detta får ungdomar ofta ett arbete inom de första månaderna, men tyvärr gäller det inte alla.

Arbetsförmedlingen ger ungdomar stöd och hjälp att finna en väg in på arbetsmarknaden på flera olika sätt. Vi hjälper till med att hitta de lediga jobben. Utifrån den enskildes utbildning och erfarenhet söker vi i vårt register över lediga jobb och ger förslag på jobb att söka. Men det är också viktigt att själv leta lediga jobb, till exempel via Internet eller genom att söka upp arbetsgivare.

Vi ordnar regelbundet seminarium där arbetssökande bland annat får tips om olika sätt att hitta de lediga jobben. Ibland ordnar vi rekryteringsträffar, där arbetssökande får träffa arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Detta är lite kort om hur Arbetsförmedlingen hjälper arbetssökande att hitta ett arbete, men det är förstås alltid arbetsgivaren som beslutar vem han eller hon anställer. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta mig.


Maria Haglund

Arbetsförmedlingschef Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Storfors och Filipstad

Signaturen orolig mormor skriver att Arbetsförmedlingen inte har tid att ge hjälp och vägledning till ungdomar. Självklart ska alla arbetssökande få det stöd de behöver för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Hur mycket stöd var och en behöver är individuellt.

Ungdomar är den grupp arbetssökande som har minst erfarenhet av att hitta, söka och att ha ett arbete. Många av dem som kommer till oss efter gymnasiet har bara haft något enstaka sommarjobb, ibland inget alls. Trots detta får ungdomar ofta ett arbete inom de första månaderna, men tyvärr gäller det inte alla.

Arbetsförmedlingen ger ungdomar stöd och hjälp att finna en väg in på arbetsmarknaden på flera olika sätt. Vi hjälper till med att hitta de lediga jobben. Utifrån den enskildes utbildning och erfarenhet söker vi i vårt register över lediga jobb och ger förslag på jobb att söka. Men det är också viktigt att själv leta lediga jobb, till exempel via Internet eller genom att söka upp arbetsgivare.

Vi ordnar regelbundet seminarium där arbetssökande bland annat får tips om olika sätt att hitta de lediga jobben. Ibland ordnar vi rekryteringsträffar, där arbetssökande får träffa arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Detta är lite kort om hur Arbetsförmedlingen hjälper arbetssökande att hitta ett arbete, men det är förstås alltid arbetsgivaren som beslutar vem han eller hon anställer. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta mig.


Maria Haglund

Arbetsförmedlingschef Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Storfors och Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.