2016-11-29 06:00

2016-11-29 06:00

Skamlösa avgifter

LEDARE

Kommunernas tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet måste ses över av staten. Kommunalt självstyre i all ära men Gällivare kommun ska inte ta ut 28 000 kronor för en livsmedelskontroll, när Rättviks kommun bara tar 2 600 kr för samma besvär. Såhär stora variationer över landet skapar ett stort godtycke och påverkar företagsklimatet negativt.

Den ideella föreningen Näringslivets regelnämnd, NNR, som består av företagarorganisationer och branschförbund har nyligen undersökt vilka avgifter kommunerna tar ut. Läsningen av NNR:s uppföljningsrapport av en tidigare undersökning om kommunernas miljöavgifter förskräcker: Sedan år 2012 har 71 procent av landets kommuner höjt anmälningsavgiften en verksamhetsutövare måste betala till kommunen för att starta eller ändra en verksamhet, som mest med 12 058 kronor.

Även tillsynsavgifterna som företagare får betala, inte sällan i förskott, till kommunerna har också höjts i nästan fyra av fem kommuner med i snitt 8 803 kronor. Dessa avgifter tar kommunerna ut oavsett om det sker någon tillsyn eller inte.

Lantbrukets affärstidning ATL (25/11) lyfter fram ett exempel: En spannmålsodlare i Karlskrona har under åren betalat in 22 500 kronor i tillsynsavgift till kommunen men sedan år 1997 endast haft en kontroll, som då varade i 1,5 timmar. Onekligen en ganska saftig timtaxa.

Att kommunerna låter taxametern snurra på utan att leverera den tillsyn de tar betalt för är naturligtvis oacceptabelt och bidrar på intet sätt till ökat förtroende för kommunernas miljökontor. Endast var tionde kommun har vett nog att återbetala kontrollavgiften för uteblivna kontroller. Att kräva pengarna tillbaka är inte helt riskfritt då många företagare är rädda för negativ särbehandling när det väl blir kontroll.

Den senaste veckan har Riksrevisionens kraftiga kritik mot regeringens budget visat på att kommunerna är underfinansierade med omkring 50 miljarder kronor och att regeringen inte har några planer på att höja statsbidragen till kommunerna. Återstår för kommunerna att höja kommunalskatten och/eller de kommunala avgifterna.

Tillsynsavgiften är en veritabel guldgruva för kommunerna. Den är bara att höja, vad ska förtagen göra? Slå igen verksamheten? Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Varför skulle någon företagsam person låta sig brandskattas av kommunen? Livsmedelsföretagare i Gällivare uppmuntras inte direkt av kommunen att driva sina verksamheter vidare.

Vissa kommuner har ett bättre företagsklimat än andra vilket borde löna sig på sikt. Tillsynsavgiften för miljöfarlig verksamhet varierar mellan 19 000 i Skara och noll kronor i flera andra kommuner. Kostnaden för bygglov spänner i NNR:s exempel mellan 50 000 och 4 000 kronor. Planavgift för bygglov tas inte ut av alla kommuner men Norrköping är dyrast med hela 136 000 kronor.

Det måste bli ett slut på kommunernas i många fall helt ogenerade avgiftsuttag, som närmast är att betrakta som en extra skatt. Avgifterna måste hålla en skälig nivå över hela landet.

Greger Ekman/SNB

Kommunernas tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet måste ses över av staten. Kommunalt självstyre i all ära men Gällivare kommun ska inte ta ut 28 000 kronor för en livsmedelskontroll, när Rättviks kommun bara tar 2 600 kr för samma besvär. Såhär stora variationer över landet skapar ett stort godtycke och påverkar företagsklimatet negativt.

Den ideella föreningen Näringslivets regelnämnd, NNR, som består av företagarorganisationer och branschförbund har nyligen undersökt vilka avgifter kommunerna tar ut. Läsningen av NNR:s uppföljningsrapport av en tidigare undersökning om kommunernas miljöavgifter förskräcker: Sedan år 2012 har 71 procent av landets kommuner höjt anmälningsavgiften en verksamhetsutövare måste betala till kommunen för att starta eller ändra en verksamhet, som mest med 12 058 kronor.

Även tillsynsavgifterna som företagare får betala, inte sällan i förskott, till kommunerna har också höjts i nästan fyra av fem kommuner med i snitt 8 803 kronor. Dessa avgifter tar kommunerna ut oavsett om det sker någon tillsyn eller inte.

Lantbrukets affärstidning ATL (25/11) lyfter fram ett exempel: En spannmålsodlare i Karlskrona har under åren betalat in 22 500 kronor i tillsynsavgift till kommunen men sedan år 1997 endast haft en kontroll, som då varade i 1,5 timmar. Onekligen en ganska saftig timtaxa.

Att kommunerna låter taxametern snurra på utan att leverera den tillsyn de tar betalt för är naturligtvis oacceptabelt och bidrar på intet sätt till ökat förtroende för kommunernas miljökontor. Endast var tionde kommun har vett nog att återbetala kontrollavgiften för uteblivna kontroller. Att kräva pengarna tillbaka är inte helt riskfritt då många företagare är rädda för negativ särbehandling när det väl blir kontroll.

Den senaste veckan har Riksrevisionens kraftiga kritik mot regeringens budget visat på att kommunerna är underfinansierade med omkring 50 miljarder kronor och att regeringen inte har några planer på att höja statsbidragen till kommunerna. Återstår för kommunerna att höja kommunalskatten och/eller de kommunala avgifterna.

Tillsynsavgiften är en veritabel guldgruva för kommunerna. Den är bara att höja, vad ska förtagen göra? Slå igen verksamheten? Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Varför skulle någon företagsam person låta sig brandskattas av kommunen? Livsmedelsföretagare i Gällivare uppmuntras inte direkt av kommunen att driva sina verksamheter vidare.

Vissa kommuner har ett bättre företagsklimat än andra vilket borde löna sig på sikt. Tillsynsavgiften för miljöfarlig verksamhet varierar mellan 19 000 i Skara och noll kronor i flera andra kommuner. Kostnaden för bygglov spänner i NNR:s exempel mellan 50 000 och 4 000 kronor. Planavgift för bygglov tas inte ut av alla kommuner men Norrköping är dyrast med hela 136 000 kronor.

Det måste bli ett slut på kommunernas i många fall helt ogenerade avgiftsuttag, som närmast är att betrakta som en extra skatt. Avgifterna måste hålla en skälig nivå över hela landet.

Greger Ekman/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.