2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Bäst inte bra nog

LEDARE

Sverige är det bästa landet i världen för flickor att växa upp i. Det framgår i en ny rapport från Rädda barnen som släpptes på internationella flickdagen den 11 oktober. Dagen är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls för att uppmärksamma flickors situation världen över.

I Rädda barnens index har olika faktorer vägts in, så som barnäktenskap, antal flickor som blir gravida, och mödradödlighet men även saker som hur många flickor som går färdigt skolan, och antalet kvinnliga ledamöter i landets parlament. Näst bäst är grannländerna Finland och Norge. Sämst är flickors situation i Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Trots att Sverige placerar sig i topp görs inte nog för att förbättra flickors situation. Den psykiska ohälsan bland unga tjejer har försämrats de senaste åren. Många flickor skadar sig själva. Depression, ångest och självmordsförsök har ökat bland både pojkar och flickor men är vanligare bland flickor.

Undersökningar gjorda av svenska forskare visar att män får dyrare och bättre vård när det gäller hjärtsjukdomar och att kvinnor behöver uppleva mer smärta för att få det noterat i patientjournalen. Ett annat område som särskilt drabbar kvinnor är könsstympning. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen kan 38 000 flickor och kvinnor i Sverige vara könsstympade. Många av dessa kvinnor har blivit könsstympade i sina hemländer men fortsätter att uppleva smärtan när de kommer till Sverige. Eftersom frågan är stigmatiserad drar sig många från att söka hjälp.

Oroväckande är också flickors och kvinnors trygghet. Många flickor uppger att de har blivit utsatta för tafsanden och sexuella ofredanden. Flickor och kvinnor upplever samhället som mindre tryggt och vågar ofta inte röra sig ute ensam om kvällarna. När organisationen Varken Hora eller Kuvad gjorde en enkätundersökning bland ungdomar i utanförskapsområden svarade 28 procent av flickorna att de kontrolleras ”mycket hårt”av sina manliga släktingar. 83 procent av flickorna får inte ha vänner av motsatta könet och 73 procent får inte inleda kärleksrelationer innan de gifter sig.

Unga flickor och kvinnor lever ett begränsat liv. Förtrycket ger sig till känna på många olika sätt. Nyligen beskrev debattören Zeliha Dagli förtrycket i Husby utanför Stockholm i en debattartikel i Aftonbladet (29/5). En gång i tiden rymde hon, livrädd för sin barndoms imamer i forna hemlandet, men heller i Husby har hon rätt till ett öppet självständigt liv utan är ständigt påpassad. ”Fundamentalismens skugga vilar allt tyngre över vårt vackra område”, skriver hon.

Utvecklingen är oroväckande. Flickors situation förtjänar att uppmärksammas. Regeringen talar gärna om att kvotering i bolagsstyrelser ska främja jämställdheten. Allianspartierna lyfter nya brottskategorier som innebär att man döms hårdare för hedersbrott. Men ingetdera förbättrar flickors liv i stort. För det måste ett brett arbete till.

Anna Sandström/SNB

Sverige är det bästa landet i världen för flickor att växa upp i. Det framgår i en ny rapport från Rädda barnen som släpptes på internationella flickdagen den 11 oktober. Dagen är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls för att uppmärksamma flickors situation världen över.

I Rädda barnens index har olika faktorer vägts in, så som barnäktenskap, antal flickor som blir gravida, och mödradödlighet men även saker som hur många flickor som går färdigt skolan, och antalet kvinnliga ledamöter i landets parlament. Näst bäst är grannländerna Finland och Norge. Sämst är flickors situation i Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Trots att Sverige placerar sig i topp görs inte nog för att förbättra flickors situation. Den psykiska ohälsan bland unga tjejer har försämrats de senaste åren. Många flickor skadar sig själva. Depression, ångest och självmordsförsök har ökat bland både pojkar och flickor men är vanligare bland flickor.

Undersökningar gjorda av svenska forskare visar att män får dyrare och bättre vård när det gäller hjärtsjukdomar och att kvinnor behöver uppleva mer smärta för att få det noterat i patientjournalen. Ett annat område som särskilt drabbar kvinnor är könsstympning. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen kan 38 000 flickor och kvinnor i Sverige vara könsstympade. Många av dessa kvinnor har blivit könsstympade i sina hemländer men fortsätter att uppleva smärtan när de kommer till Sverige. Eftersom frågan är stigmatiserad drar sig många från att söka hjälp.

Oroväckande är också flickors och kvinnors trygghet. Många flickor uppger att de har blivit utsatta för tafsanden och sexuella ofredanden. Flickor och kvinnor upplever samhället som mindre tryggt och vågar ofta inte röra sig ute ensam om kvällarna. När organisationen Varken Hora eller Kuvad gjorde en enkätundersökning bland ungdomar i utanförskapsområden svarade 28 procent av flickorna att de kontrolleras ”mycket hårt”av sina manliga släktingar. 83 procent av flickorna får inte ha vänner av motsatta könet och 73 procent får inte inleda kärleksrelationer innan de gifter sig.

Unga flickor och kvinnor lever ett begränsat liv. Förtrycket ger sig till känna på många olika sätt. Nyligen beskrev debattören Zeliha Dagli förtrycket i Husby utanför Stockholm i en debattartikel i Aftonbladet (29/5). En gång i tiden rymde hon, livrädd för sin barndoms imamer i forna hemlandet, men heller i Husby har hon rätt till ett öppet självständigt liv utan är ständigt påpassad. ”Fundamentalismens skugga vilar allt tyngre över vårt vackra område”, skriver hon.

Utvecklingen är oroväckande. Flickors situation förtjänar att uppmärksammas. Regeringen talar gärna om att kvotering i bolagsstyrelser ska främja jämställdheten. Allianspartierna lyfter nya brottskategorier som innebär att man döms hårdare för hedersbrott. Men ingetdera förbättrar flickors liv i stort. För det måste ett brett arbete till.

Anna Sandström/SNB