2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Rädda torv-näringen

LEDARE

Ytterligare en svensk landsbygdsbransch är hotad. Naturvårdsverket vill att torvnäringen ska avvecklas. I en ny rapport klassas torv som lika fossilt som kol och olja, vilka bildades för flera hundra miljoner år sedan. Skulle regeringen omsätta detta i praktisk politik skulle ytterligare en bransch inom de gröna näringarna slås ut, eftersom beskattningsgraden då skulle höjas markant.

Torv är en organisk jordart som bland annat används som energi, strö för djurhållning och till jordförbättring. Klassificeringen av torv är en komplicerad fråga. I många länder behandlas torv som ett biobränsle bland andra. Torv kan räknas till de förnyelsebara bränslena, men förnybarhetstiden är betydligt längre än för trädbränslen. Att torv i Sverige kontinuerligt nybildas och att tillväxthastigheten i Sverige är vida högre än den hastighet varmed torv skördas råder det dock inga tvivel om.

”Torven tillväxer med 20 miljoner kubikmeter varje år i Sverige på orörda myrar och vi tar ut omkring tre miljoner kubikmeter. Av det är det ungefär två miljoner kubikmeter torv som används för energiändamål och resten används i växtodlingen”, påpekar exempelvis Claes Rülcker, vd på Svensk torv, för ATL.

Ungefär en sjättedel av Sverige består idag av torv. Stora arealer torvmark är i Sverige dessutom redan dränerade. Professorerna Lars Lundin och Mats Olsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet uppmanar i Svenska Dagbladet (5/10) till brytning av torv från dränerad mark: ”Förbränningen av torv ökar inte utsläppen av koldioxid utan bara tidigarelägger dem. Men förbränner man torv kan man i motsvarande grad undvika att förbränna stenkol och olja.”De menar att även om torvbrytningen är koldioxidneutral först i ett längre tidsperspektiv så är den betydligt bättre än alternativen.

Attackerna på torvnäringen är en del av den politik som under decennier sänkt de svenska gröna näringarna. Människans naturbruk är en förutsättning för vår överlevnad. På samma sätt som vi behöver livsmedel behöver vi även fortsatt energi. Liksom överregleringen av svenskt lantbruk gjort att varannan köttbit idag importeras riskerar de politiska dråpslagen mot svensk energiproduktion att tvinga oss till import av energi i form av tyskt kol eller rysk gas.

Svensk produktion inom de gröna näringarna är bland de miljö- och naturvänligaste i världen. Att slå undan benen för denna är oansvarigt. Arbetet för en mer hållbar produktion måste gå hand i hand med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Svensk torvproduktion behöver ges chans att fortsätta utvecklas som ett alternativ till biodrivmedel. Samtidigt bör brytningen ske ansvarsfullt och uttjänta torvtäkter måste återställas.

Genomförs Naturvårdsverkets förslag blir resultatet att andelen miljövänlig produktion sjunker och att tusentals svenska jobb försvinner. Det vore förödande för landsbygden.

Tony Gunnarsson/SNB

Torv är en organisk jordart som bland annat används som energi, strö för djurhållning och till jordförbättring. Klassificeringen av torv är en komplicerad fråga. I många länder behandlas torv som ett biobränsle bland andra. Torv kan räknas till de förnyelsebara bränslena, men förnybarhetstiden är betydligt längre än för trädbränslen. Att torv i Sverige kontinuerligt nybildas och att tillväxthastigheten i Sverige är vida högre än den hastighet varmed torv skördas råder det dock inga tvivel om.

”Torven tillväxer med 20 miljoner kubikmeter varje år i Sverige på orörda myrar och vi tar ut omkring tre miljoner kubikmeter. Av det är det ungefär två miljoner kubikmeter torv som används för energiändamål och resten används i växtodlingen”, påpekar exempelvis Claes Rülcker, vd på Svensk torv, för ATL.

Ungefär en sjättedel av Sverige består idag av torv. Stora arealer torvmark är i Sverige dessutom redan dränerade. Professorerna Lars Lundin och Mats Olsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet uppmanar i Svenska Dagbladet (5/10) till brytning av torv från dränerad mark: ”Förbränningen av torv ökar inte utsläppen av koldioxid utan bara tidigarelägger dem. Men förbränner man torv kan man i motsvarande grad undvika att förbränna stenkol och olja.”De menar att även om torvbrytningen är koldioxidneutral först i ett längre tidsperspektiv så är den betydligt bättre än alternativen.

Attackerna på torvnäringen är en del av den politik som under decennier sänkt de svenska gröna näringarna. Människans naturbruk är en förutsättning för vår överlevnad. På samma sätt som vi behöver livsmedel behöver vi även fortsatt energi. Liksom överregleringen av svenskt lantbruk gjort att varannan köttbit idag importeras riskerar de politiska dråpslagen mot svensk energiproduktion att tvinga oss till import av energi i form av tyskt kol eller rysk gas.

Svensk produktion inom de gröna näringarna är bland de miljö- och naturvänligaste i världen. Att slå undan benen för denna är oansvarigt. Arbetet för en mer hållbar produktion måste gå hand i hand med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Svensk torvproduktion behöver ges chans att fortsätta utvecklas som ett alternativ till biodrivmedel. Samtidigt bör brytningen ske ansvarsfullt och uttjänta torvtäkter måste återställas.

Genomförs Naturvårdsverkets förslag blir resultatet att andelen miljövänlig produktion sjunker och att tusentals svenska jobb försvinner. Det vore förödande för landsbygden.

Tony Gunnarsson/SNB