2016-10-08 06:00

2016-10-08 06:00

Sluta jaga jägarna

De senaste åren har svenska jägare och sportskyttar hamnat under allt hårdare tryck.

Licensansökningar som tidigare tog dagar att handlägga kan i dag ta många månader, trots upprepad kritik från JO. Licensansökningar på halvautomatiska vapen avslås i strid med lagen, trots att polismyndigheten gång efter annan får smäll på fingrarna i domstol, och trots att jakt- och sportskyttevapen i princip aldrig förekommer i kriminella sammanhang.

Polisens obstruktion ställer till problem inte bara för jägare och sportskyttar, utan också för vapenhandlare. Anrika Småländska Vapen i Ingelstad har till och med drivits i konkurs som en direkt konsekvens av de långa handläggningstiderna.

Efter de senaste årens terroristattacker har också EU lagt sten på börda genom att ta fram ett nytt vapendirektiv. Direktivet är ännu inte färdigförhandlat, men tecknen tyder på att det paradoxalt nog inte i första hand riktar sig mot att göra det svårare för terrorister att beväpna sig, utan istället har siktet inställt på att försvåra legalt vapenägande.

Den svenska polisen har försökt använda direktivet, som alltså ännu inte är antaget, för att avslå licensansökningar. Man motiverar alltså avslag med lagar som inte finns. Det är lika orimligt som att i domstol hänvisa till en tidningsartikel för att motivera varför man ska eller inte ska få licens på ett vapen.

Det växande hot som svenska jägare och sportskyttar lever med är samtidigt på ett sätt märkligt. Inga svenska riksdagspartier är uttalat skyttefientliga. Inga partier går till val på att inskränka möjligheterna att jaga eller utöva sportskytte. Ändå rör sig utvecklingen i den riktningen.

Men nu finns en chans lägga om kursen.

Företrädare för Moderaterna och Sverigedemokraterna har i riksdagen lagt varsin motion, båda med många undertecknare, med siktet inställt på att se över den svenska vapenlagstiftningen. Motionerna är inte identiska, men överlappar på många områden.

Båda partiernas företrädare vill bland annat flytta licenshanteringen till en ny tillståndsmyndighet, korta handläggningstiderna, utöka storleken på den så kallade vapengarderoben, och liberalisera de onödigt krångliga reglerna för lån av vapen, tillfällig vapenförvaring, och förvaring av ammuntion. Det är bra förslag.

Här finns en möjlighet att enas kring en gemensam linje för att få en vapenlagstiftning som karaktäriseras av sunt förnuft i högre grad än vad som för närvarande är fallet.

Också enskilda företrädare för Centerpartiet och Kristdemokraterna har motionerat om att förbättra vapenlagstiftningen. Eftersom den samlade oppositionen kontrollerar en majoritet av mandaten i Sveriges riksdag finns här en reell möjlighet att gemensamt gå fram och driva igenom en lagändring.

Arvid Hallén/SNB

Licensansökningar som tidigare tog dagar att handlägga kan i dag ta många månader, trots upprepad kritik från JO. Licensansökningar på halvautomatiska vapen avslås i strid med lagen, trots att polismyndigheten gång efter annan får smäll på fingrarna i domstol, och trots att jakt- och sportskyttevapen i princip aldrig förekommer i kriminella sammanhang.

Polisens obstruktion ställer till problem inte bara för jägare och sportskyttar, utan också för vapenhandlare. Anrika Småländska Vapen i Ingelstad har till och med drivits i konkurs som en direkt konsekvens av de långa handläggningstiderna.

Efter de senaste årens terroristattacker har också EU lagt sten på börda genom att ta fram ett nytt vapendirektiv. Direktivet är ännu inte färdigförhandlat, men tecknen tyder på att det paradoxalt nog inte i första hand riktar sig mot att göra det svårare för terrorister att beväpna sig, utan istället har siktet inställt på att försvåra legalt vapenägande.

Den svenska polisen har försökt använda direktivet, som alltså ännu inte är antaget, för att avslå licensansökningar. Man motiverar alltså avslag med lagar som inte finns. Det är lika orimligt som att i domstol hänvisa till en tidningsartikel för att motivera varför man ska eller inte ska få licens på ett vapen.

Det växande hot som svenska jägare och sportskyttar lever med är samtidigt på ett sätt märkligt. Inga svenska riksdagspartier är uttalat skyttefientliga. Inga partier går till val på att inskränka möjligheterna att jaga eller utöva sportskytte. Ändå rör sig utvecklingen i den riktningen.

Men nu finns en chans lägga om kursen.

Företrädare för Moderaterna och Sverigedemokraterna har i riksdagen lagt varsin motion, båda med många undertecknare, med siktet inställt på att se över den svenska vapenlagstiftningen. Motionerna är inte identiska, men överlappar på många områden.

Båda partiernas företrädare vill bland annat flytta licenshanteringen till en ny tillståndsmyndighet, korta handläggningstiderna, utöka storleken på den så kallade vapengarderoben, och liberalisera de onödigt krångliga reglerna för lån av vapen, tillfällig vapenförvaring, och förvaring av ammuntion. Det är bra förslag.

Här finns en möjlighet att enas kring en gemensam linje för att få en vapenlagstiftning som karaktäriseras av sunt förnuft i högre grad än vad som för närvarande är fallet.

Också enskilda företrädare för Centerpartiet och Kristdemokraterna har motionerat om att förbättra vapenlagstiftningen. Eftersom den samlade oppositionen kontrollerar en majoritet av mandaten i Sveriges riksdag finns här en reell möjlighet att gemensamt gå fram och driva igenom en lagändring.

Arvid Hallén/SNB