2016-10-03 14:37

2016-10-03 14:37

Sd prioriterar landets äldre

Pension: Svar till B-M Karlsson:

Pension

När andra kommer med tomma löften har vi budgeterat för att avskaffa hela pensionärsskatten under kommande mandatperiod.

En budget innehåller väldigt mycket och vi kan inte plocka ut enskilda delar ur den. Vi röstar i första hand på vår egen budget i andra hand den som är minst skadlig för Sverige. Just nu lånar regeringen 20.000 :- per sekund vilket vi, våra barn och barnbarn kommer att få betala tillbaka med ränta. För de pengarna kunde de göra mycket för våra pensionärer men majoriteten prioriterar tyvärr annat.

Pensionärer som varit med och byggt upp vårt land lever idag med små eller inga marginaler. Av dessa lever en kvarts miljon under EU:s fattigdomsgräns. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Inte en enda krona till garantipensionärerna fanns med i de satsningar som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterat. Istället för förbättringar bjuder Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på försämringar.

Med vänlig hälsning

Tord Werf

Sverigedemokraterna Karlskoga.

När andra kommer med tomma löften har vi budgeterat för att avskaffa hela pensionärsskatten under kommande mandatperiod.

En budget innehåller väldigt mycket och vi kan inte plocka ut enskilda delar ur den. Vi röstar i första hand på vår egen budget i andra hand den som är minst skadlig för Sverige. Just nu lånar regeringen 20.000 :- per sekund vilket vi, våra barn och barnbarn kommer att få betala tillbaka med ränta. För de pengarna kunde de göra mycket för våra pensionärer men majoriteten prioriterar tyvärr annat.

Pensionärer som varit med och byggt upp vårt land lever idag med små eller inga marginaler. Av dessa lever en kvarts miljon under EU:s fattigdomsgräns. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Inte en enda krona till garantipensionärerna fanns med i de satsningar som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterat. Istället för förbättringar bjuder Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på försämringar.

Med vänlig hälsning

Tord Werf

Sverigedemokraterna Karlskoga.