2016-09-27 06:00

2016-09-27 06:00

Kvinnor ska ha en chans

LEDARE

Att män sitter i framsätet på arbetsmarknaden är inget nytt. De tjänar mer, är mindre sjukskrivna, har högre poster och större chans att hamna i ett företags styrelse.

Nu visar det sig även att manliga chefer har det lättare på jobbet – i alla fall om man går efter hur många medarbetare man leder.

Detta är inte bara en jämlikhetsfråga, utan kastar också nytt ljus över personalproblemen inom vård, omsorg och utbildning.

Göteborgs Universitet har gjort en undersökning på uppdrag av fackförbundet Vision som ger vid hand att en chef inom vård och omsorg har nästan tre gånger så många underställda som cheferna i tillverkningsindustrin och dubbelt så många som cheferna inom byggnadsindustrin.

Undersökningen kommer också till slutsatsen att ju fler anställda du har ansvar för desto sämre kontroll får du över arbetet, något som ökar stress och överbelastning. Det blir mer administration och mindre tid att faktiskt ha kontakt med medarbetarna. Det i sin tur gör medarbetarna mindre engagerade och mer missnöjda med chefen, vilket ökar personalomsättningen.

Det är ju ganska logiskt att ju fler människor en chef ska basa över desto svårare blir det. Om medarbetarna dessutom jobbar geografiskt utspridda och under dygnets alla timmar blir det ju inte enklare. Logiskt sett borde alltså förhållandena vara de omvända – färre medarbetare per chef inom vård och omsorg.

Att så inte är fallet är sannolikt en del av förklaringen till ett av vårt samhälles största problem i dag: bristen på vårdpersonal och lärare.

Det handlar både om kvinnliga chefer som inte har en chans att göra ett bra jobb och om kvinnliga medarbetare som inte får det stöd och den vägledning de behöver och förtjänar.

Och i förlängningen handlar det om ett samhälle med personalbrist på områden där vi som medborgare förväntar oss fungerande service.

BB i Karlskoga fick stänga över sommaren för att all personal behövdes på USÖ, och den psykiatriska kliniken är stängd på grund av personalbrist. Det finns inte en skola i varken Karlskoga eller Degerfors med så många behöriga lärare som behövs.

Patentlösningen hittills har varit krav på högre lön. Lönen är självklart viktig. Den upplevs av många som ett kvitto på att man gjort något bra. Men att bli sedd på jobbet är nog så viktigt. Att ha en chef som är närvarande och har möjlighet att stötta och staka ut vägen är avgörande för hur du trivs.

Med en chef som har rimliga förutsättningar att göra sitt jobb ökar naturligtvis personalens vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. De forskningsresultat som presenterades för en tid sedan behöver studeras av politiker i kommuner och regioner.

När de skapat vettiga arbetsförhållanden för sina kvinnliga chefer – då blir de också attraktiva som arbetsgivare.

Catarina Forsberg

Att män sitter i framsätet på arbetsmarknaden är inget nytt. De tjänar mer, är mindre sjukskrivna, har högre poster och större chans att hamna i ett företags styrelse.

Nu visar det sig även att manliga chefer har det lättare på jobbet – i alla fall om man går efter hur många medarbetare man leder.

Detta är inte bara en jämlikhetsfråga, utan kastar också nytt ljus över personalproblemen inom vård, omsorg och utbildning.

Göteborgs Universitet har gjort en undersökning på uppdrag av fackförbundet Vision som ger vid hand att en chef inom vård och omsorg har nästan tre gånger så många underställda som cheferna i tillverkningsindustrin och dubbelt så många som cheferna inom byggnadsindustrin.

Undersökningen kommer också till slutsatsen att ju fler anställda du har ansvar för desto sämre kontroll får du över arbetet, något som ökar stress och överbelastning. Det blir mer administration och mindre tid att faktiskt ha kontakt med medarbetarna. Det i sin tur gör medarbetarna mindre engagerade och mer missnöjda med chefen, vilket ökar personalomsättningen.

Det är ju ganska logiskt att ju fler människor en chef ska basa över desto svårare blir det. Om medarbetarna dessutom jobbar geografiskt utspridda och under dygnets alla timmar blir det ju inte enklare. Logiskt sett borde alltså förhållandena vara de omvända – färre medarbetare per chef inom vård och omsorg.

Att så inte är fallet är sannolikt en del av förklaringen till ett av vårt samhälles största problem i dag: bristen på vårdpersonal och lärare.

Det handlar både om kvinnliga chefer som inte har en chans att göra ett bra jobb och om kvinnliga medarbetare som inte får det stöd och den vägledning de behöver och förtjänar.

Och i förlängningen handlar det om ett samhälle med personalbrist på områden där vi som medborgare förväntar oss fungerande service.

BB i Karlskoga fick stänga över sommaren för att all personal behövdes på USÖ, och den psykiatriska kliniken är stängd på grund av personalbrist. Det finns inte en skola i varken Karlskoga eller Degerfors med så många behöriga lärare som behövs.

Patentlösningen hittills har varit krav på högre lön. Lönen är självklart viktig. Den upplevs av många som ett kvitto på att man gjort något bra. Men att bli sedd på jobbet är nog så viktigt. Att ha en chef som är närvarande och har möjlighet att stötta och staka ut vägen är avgörande för hur du trivs.

Med en chef som har rimliga förutsättningar att göra sitt jobb ökar naturligtvis personalens vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. De forskningsresultat som presenterades för en tid sedan behöver studeras av politiker i kommuner och regioner.

När de skapat vettiga arbetsförhållanden för sina kvinnliga chefer – då blir de också attraktiva som arbetsgivare.

Catarina Forsberg

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.