2016-09-08 09:09

2016-09-08 09:09

Stoppa sjuka scheman

sjuk- och hälsovård: Länets sjukvård har problem

Länets sjukvård har problem. Det finns många röda varningssignaler i (S)-styrda Region Örebro län. Det handlar om hög sjukfrånvaro, brist på personal och svårigheter att rekrytera både läkare och sjuksköterskor. Många väljer att sluta jobba i vården. En del väljer att inte ens börja arbeta i sjukvården trots genomförd utbildning.

Med dagens scheman i sjukvården är det inte konstigt att många slutar, bränner ut sig eller blir sjukskrivna. Många av vårdens medarbetare tvingas jobba enligt scheman som sliter på både kropp och själ. Arbetsvillkoren måste bli bättre om sjukvården ska kunna locka till sig och behålla duktiga medarbetare. Ändrade scheman är ett första steg men det behövs mer.

I vilken annat område än sjukvård skulle man komma på tanken att regelmässigt behöva jobba till 22 på kvällen ena dagen för att börja kl 07 nästa dag. Jag blev upprörd när jag fick se det tänkta schemat för ett sommarvikariat på akuten, USÖ. 14.30-22 följt av 07-15.15, följt av två likadana dager, sedan en dag ledig och sedan återigen 14.30-22 följt av 7-14.45. Som mest 15 timmars arbete under en 24-timmarsperiod. Har man restid blir det nästan omöjligt med 8 timmars sömn eller tid till familj. Och vad händer om man behöver jobba över för att det blir akut på akuten? Jag skulle aldrig klara ett sådant schema själv.

Jag tog med schemat till personalchefen, som sa att det är ett vanligt schema i sjukvården; Det är så det ser ut för många av vårdens medarbetare. När jag frågar varför, blir svaret att så har det alltid varit. Och när jag ställer frågan till andra i vården blir svaret att det är så viktigt att ha med sig informationen om patienten till nästa dag. Om samma sköterska både lägger och väcker patienten tappas ingen information.

Men nog borde det finnas så bra system för överföring av information så att man inte måste ha samma sköterska både kväll och morgon. Och det borde definitivt inte gälla akuten, för man planerar väl inte för att patienterna ska vara kvar hela natten?

Stora delar av sjukvården är en dygnetrunt-verksamhet som kräver bemanning 24 timmar varje dag. Det innebär obekväma tider, nattarbete och att kunna jobba på helger. Det ställer nog så stora krav för att kombinera arbete med familj, privatliv och återhämtning. Varför ska man dessutom tvingas byta dygnsrytm varje eller varannan dag? Lär i stället av företagen där man ofta byter skift veckovis, en vecka dagskift följt av nästa vecka kvällsskift. Även om det också sliter ger det betydligt bättre möjligheter till återhämtning och familjeliv mellan arbetspassen. Vi i Alliansen har därför lagt förslag om att börja pröva andra scheman.

Men det behövs också mer för att ge vårdens medarbetare bättre arbetssituation. Det behövs mycket bättre moderna IT- och andra stödsystem. Det ska inte dagligen behövas mängder av inloggningar i olika system. Man ska inte behöva föra in samma uppgifter på flera olika ställen med trippelregistreringar eller ännu mer. Man ska inte behöva faxa remisser för att sedan scanna in dem igen. Vi behöver journalsystem där det är enkelt att registrera uppgifter och system som hjälper till genom att flagga för felaktiga uppgifter eller alarmerande värden.

Sjukvården måste ta hjälp av andra yrkesgrupper och kunskaper. Logistiker kan t.ex. förbättra flöden och organisation i vården. Och den kunskap som finns bland vårdens medarbetare, tex. sjuksköterskor och fysioterapeuter måste nyttjas bättre. Undersköterskor och serviceteam kan avlasta och göra fler saker. Vi måste frigöra tid, från administration och kringverksamhet, för att i stället kunna möta och behandla alla de patienter som behöver sjukvårdens hjälp.

Ska vi kunna locka och behålla fler medarbetare till den livsviktiga sjukvården måste de få bättre arbetsvillkor. Alliansen har idéer och förslag. Hjälp oss att förverkliga dem.

 

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M) Region Örebro län

 

Med dagens scheman i sjukvården är det inte konstigt att många slutar, bränner ut sig eller blir sjukskrivna. Många av vårdens medarbetare tvingas jobba enligt scheman som sliter på både kropp och själ. Arbetsvillkoren måste bli bättre om sjukvården ska kunna locka till sig och behålla duktiga medarbetare. Ändrade scheman är ett första steg men det behövs mer.

I vilken annat område än sjukvård skulle man komma på tanken att regelmässigt behöva jobba till 22 på kvällen ena dagen för att börja kl 07 nästa dag. Jag blev upprörd när jag fick se det tänkta schemat för ett sommarvikariat på akuten, USÖ. 14.30-22 följt av 07-15.15, följt av två likadana dager, sedan en dag ledig och sedan återigen 14.30-22 följt av 7-14.45. Som mest 15 timmars arbete under en 24-timmarsperiod. Har man restid blir det nästan omöjligt med 8 timmars sömn eller tid till familj. Och vad händer om man behöver jobba över för att det blir akut på akuten? Jag skulle aldrig klara ett sådant schema själv.

Jag tog med schemat till personalchefen, som sa att det är ett vanligt schema i sjukvården; Det är så det ser ut för många av vårdens medarbetare. När jag frågar varför, blir svaret att så har det alltid varit. Och när jag ställer frågan till andra i vården blir svaret att det är så viktigt att ha med sig informationen om patienten till nästa dag. Om samma sköterska både lägger och väcker patienten tappas ingen information.

Men nog borde det finnas så bra system för överföring av information så att man inte måste ha samma sköterska både kväll och morgon. Och det borde definitivt inte gälla akuten, för man planerar väl inte för att patienterna ska vara kvar hela natten?

Stora delar av sjukvården är en dygnetrunt-verksamhet som kräver bemanning 24 timmar varje dag. Det innebär obekväma tider, nattarbete och att kunna jobba på helger. Det ställer nog så stora krav för att kombinera arbete med familj, privatliv och återhämtning. Varför ska man dessutom tvingas byta dygnsrytm varje eller varannan dag? Lär i stället av företagen där man ofta byter skift veckovis, en vecka dagskift följt av nästa vecka kvällsskift. Även om det också sliter ger det betydligt bättre möjligheter till återhämtning och familjeliv mellan arbetspassen. Vi i Alliansen har därför lagt förslag om att börja pröva andra scheman.

Men det behövs också mer för att ge vårdens medarbetare bättre arbetssituation. Det behövs mycket bättre moderna IT- och andra stödsystem. Det ska inte dagligen behövas mängder av inloggningar i olika system. Man ska inte behöva föra in samma uppgifter på flera olika ställen med trippelregistreringar eller ännu mer. Man ska inte behöva faxa remisser för att sedan scanna in dem igen. Vi behöver journalsystem där det är enkelt att registrera uppgifter och system som hjälper till genom att flagga för felaktiga uppgifter eller alarmerande värden.

Sjukvården måste ta hjälp av andra yrkesgrupper och kunskaper. Logistiker kan t.ex. förbättra flöden och organisation i vården. Och den kunskap som finns bland vårdens medarbetare, tex. sjuksköterskor och fysioterapeuter måste nyttjas bättre. Undersköterskor och serviceteam kan avlasta och göra fler saker. Vi måste frigöra tid, från administration och kringverksamhet, för att i stället kunna möta och behandla alla de patienter som behöver sjukvårdens hjälp.

Ska vi kunna locka och behålla fler medarbetare till den livsviktiga sjukvården måste de få bättre arbetsvillkor. Alliansen har idéer och förslag. Hjälp oss att förverkliga dem.

 

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M) Region Örebro län

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.