2016-09-08 06:00

2016-09-08 07:30

Borde kräva svar först

LEDARE

Karlskoga kommun tycker att ekonomin och konsekvenserna för sjukvård, arbetsmarknad och kollektivtrafik måste utredas mer. Trots detta säger man i sitt remissvar ja till Svealands läns landsting.Mer logiskt hade varit att kräva svar innan man säger ja till planerna på nya storregioner.

Det handlar om vem som ska bestämma vad. Det handlar om hur långt ifrån medborgarna besluten ska fattas. En framtida storregion utan Värmland kommer att påverka både vår sjukvård, arbetsmarknad och infrastruktur.

Om vi i Karlskoga och Degerfors tycker att beslutsfattare i Örebro glömmer oss på andra sidan Kilsbergen – vad kommer då inte att hända med en storregion där Uppsala är huvudsäte för beslutsfattandet?

För Örebro län innebär förslaget en storregion där vi inte längre hör ihop med Värmland. En mängd samarbeten som byggts upp under åren riskerar därmed att slås sönder.

Dessutom ska allt detta göras i rekordfart – känslan är att den sittande regeringen vill få detta klubbat före nästa val.

Kritiken har inte låtit vänta på sig och kommer både från höger och vänster. Moderaternas Tony Ring och vänsterpartiets Peter Pedersen är rörande eniga (!) om att detta går för fort, är dåligt planerat och att en splittring av Örebro och Värmlands län skulle få allvarliga konsekvenser för framför allt infrastruktur, arbetsmarknad och sjukvård.

I klartext handlar det om tågen, vägarna, Karlskoga lasarett, läkarutbildning och specialistvård på USÖ. Bara för att ta några exempel.

Socialdemokraterna i Karlskoga och Degerfors har – som vanligt – hållit en låg profil.

Men i det remissvar som godkändes av kommunstyrelsen i Karlskoga i tisdags och som sannolikt klubbas igenom av kommunfullmäktige i slutet av månaden finns en hel del kritik och frågeställningar. Snyggt inlindat i ett Ja till Svealands län och landsting. Men invändningarna finns där.

Bland annat kan man läsa ”Det saknar viktiga analyser och ekonomiska konsekvensbeskrivningar”, ... ”Kommittén verkar komma till slutsatsen en Svealandsregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälso- och sjukvården...” ... ”hade Karlskoga kommun välkomnat en grundligare studie av Västra Götaland och Skåne”.

Det står också:

”Kommunens mening är dock att ekonomiska frågor och konsekvenser måste vara utredda och redovisade i betydligt större omfattning än vad som kan läsas ut av indelningskommitténs delbetänkande. Detta gäller i hög grad för hälso- och sjukvårdsfrågor, arbetsmarknads- och kollektivtrafikfrågor i samverkan med kommunerna i Östra Värmland och stråket Oslo – Stockholm”

Kommunen säger alltså ja till ett förslag som de anser behöver utredas ytterligare på en rad centrala punkter.

Det är att visa civilminister Ardalan Shekarabi ett oförtjänt stort förtroende.

Catarina Forsberg

Det handlar om vem som ska bestämma vad. Det handlar om hur långt ifrån medborgarna besluten ska fattas. En framtida storregion utan Värmland kommer att påverka både vår sjukvård, arbetsmarknad och infrastruktur.

Om vi i Karlskoga och Degerfors tycker att beslutsfattare i Örebro glömmer oss på andra sidan Kilsbergen – vad kommer då inte att hända med en storregion där Uppsala är huvudsäte för beslutsfattandet?

För Örebro län innebär förslaget en storregion där vi inte längre hör ihop med Värmland. En mängd samarbeten som byggts upp under åren riskerar därmed att slås sönder.

Dessutom ska allt detta göras i rekordfart – känslan är att den sittande regeringen vill få detta klubbat före nästa val.

Kritiken har inte låtit vänta på sig och kommer både från höger och vänster. Moderaternas Tony Ring och vänsterpartiets Peter Pedersen är rörande eniga (!) om att detta går för fort, är dåligt planerat och att en splittring av Örebro och Värmlands län skulle få allvarliga konsekvenser för framför allt infrastruktur, arbetsmarknad och sjukvård.

I klartext handlar det om tågen, vägarna, Karlskoga lasarett, läkarutbildning och specialistvård på USÖ. Bara för att ta några exempel.

Socialdemokraterna i Karlskoga och Degerfors har – som vanligt – hållit en låg profil.

Men i det remissvar som godkändes av kommunstyrelsen i Karlskoga i tisdags och som sannolikt klubbas igenom av kommunfullmäktige i slutet av månaden finns en hel del kritik och frågeställningar. Snyggt inlindat i ett Ja till Svealands län och landsting. Men invändningarna finns där.

Bland annat kan man läsa ”Det saknar viktiga analyser och ekonomiska konsekvensbeskrivningar”, ... ”Kommittén verkar komma till slutsatsen en Svealandsregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälso- och sjukvården...” ... ”hade Karlskoga kommun välkomnat en grundligare studie av Västra Götaland och Skåne”.

Det står också:

”Kommunens mening är dock att ekonomiska frågor och konsekvenser måste vara utredda och redovisade i betydligt större omfattning än vad som kan läsas ut av indelningskommitténs delbetänkande. Detta gäller i hög grad för hälso- och sjukvårdsfrågor, arbetsmarknads- och kollektivtrafikfrågor i samverkan med kommunerna i Östra Värmland och stråket Oslo – Stockholm”

Kommunen säger alltså ja till ett förslag som de anser behöver utredas ytterligare på en rad centrala punkter.

Det är att visa civilminister Ardalan Shekarabi ett oförtjänt stort förtroende.

Catarina Forsberg

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.