2016-08-10 06:00

2016-08-10 06:00

SD inte demokratins vän

LEDARE: Rättighet

Kent Ekeroth (SD) vill inte att asylsökande ska få röra sig fritt på gator och torg. Han får medhåll från Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof.

Ekeroths uttalande föranleddes av en demonstration utanför riksdagen mot den nya asyllagen. ”Rätt avskyvärt att asylsökande tar sig friheten att säga till Sverige vad vi borde göra eller ej. Som om de har en rättighet att vara här”, skrev han på Facebook.

Jomshof säger till TT (7/10) att asylsökande i väntan på beslut borde befinna sig i förvar tills de vet om de får stanna. Han påstår att det handlar om rikets säkerhet.

Det är inte första gången SD, eller Kent Ekeroth för den delen, vill inskränka de demokratiska rättigheterna. Under Almedalsveckan föreslog Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att utegångsförbud ska kunna införas i utanförskapsområdena.

Sverigedemokraterna drar sig inte för att föreslå att folk ska hållas inlåsta. Det påstås vara en säkerhetsfråga. Men för att upprätthålla den säkerheten vill man hålla oskyldiga människor inlåsta. Det innebär att man bryter mot andra demokratiska principer om att godtyckligt låsa in folk.

Det vittnar om en bristande respekt för demokrati, och om en obehaglig människosyn där man är beredd att offra vissas frihet för påstådd säkerhet. Ekeroth tycker inte heller att asylsökande ska ha rätt att demonstrera, vilket skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten.

Om partiet vill framstå som seriöst borde man se över sina politiska förslag, och sina företrädare. Ekeroth tog en paus som riksdagsledamot sedan han filmades då han gått runt med järnrör på öppen gata. Ekeroth är dock tillbaka i Riksdagen för Sverigedemokraterna.

Mycket tyder på att partiet försöker flytta fram sina positioner. Tidigare ägde partiet migrationsfrågan och kunde få många väljare när man pläderade för en striktare migrationspolitik. I och med gränskontrollerna har dock mottagandet minskat dramatiskt. Nu vill Sverigedemokraterna i stället inskränka friheten för boende i förorterna och asylsökande. Sverigedemokraternas företrädare visar partiets rätta ansikte.

Genom att positionera sig inom trygghets och säkerhetsfrågor vill partiet fortsätta att förflytta debatten och behålla väljarna. Partiföreträdare som slänger ur sig förslag som inskränker de demokratiska rättigheterna kan gynna partiet på kort sikt, men kommer knappast att gynna SD:s profilering som ett socialkonservativt parti i längden. Väljarna är smartare än så.

De flesta som kommer till Sverige är inte våldsverkare. De vill ha lugn och ro, kunna röra sig fritt utan kränkningar och inte behöva vara rädda. Därför är det särskilt viktigt att samhället kan garantera friheten för personer som lever i stökiga områden eller på trånga asylboenden. Med Sverigedemokraternas förslag straffas de personerna dubbelt.

 

Anna Sandström/SNB

Ekeroths uttalande föranleddes av en demonstration utanför riksdagen mot den nya asyllagen. ”Rätt avskyvärt att asylsökande tar sig friheten att säga till Sverige vad vi borde göra eller ej. Som om de har en rättighet att vara här”, skrev han på Facebook.

Jomshof säger till TT (7/10) att asylsökande i väntan på beslut borde befinna sig i förvar tills de vet om de får stanna. Han påstår att det handlar om rikets säkerhet.

Det är inte första gången SD, eller Kent Ekeroth för den delen, vill inskränka de demokratiska rättigheterna. Under Almedalsveckan föreslog Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att utegångsförbud ska kunna införas i utanförskapsområdena.

Sverigedemokraterna drar sig inte för att föreslå att folk ska hållas inlåsta. Det påstås vara en säkerhetsfråga. Men för att upprätthålla den säkerheten vill man hålla oskyldiga människor inlåsta. Det innebär att man bryter mot andra demokratiska principer om att godtyckligt låsa in folk.

Det vittnar om en bristande respekt för demokrati, och om en obehaglig människosyn där man är beredd att offra vissas frihet för påstådd säkerhet. Ekeroth tycker inte heller att asylsökande ska ha rätt att demonstrera, vilket skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten.

Om partiet vill framstå som seriöst borde man se över sina politiska förslag, och sina företrädare. Ekeroth tog en paus som riksdagsledamot sedan han filmades då han gått runt med järnrör på öppen gata. Ekeroth är dock tillbaka i Riksdagen för Sverigedemokraterna.

Mycket tyder på att partiet försöker flytta fram sina positioner. Tidigare ägde partiet migrationsfrågan och kunde få många väljare när man pläderade för en striktare migrationspolitik. I och med gränskontrollerna har dock mottagandet minskat dramatiskt. Nu vill Sverigedemokraterna i stället inskränka friheten för boende i förorterna och asylsökande. Sverigedemokraternas företrädare visar partiets rätta ansikte.

Genom att positionera sig inom trygghets och säkerhetsfrågor vill partiet fortsätta att förflytta debatten och behålla väljarna. Partiföreträdare som slänger ur sig förslag som inskränker de demokratiska rättigheterna kan gynna partiet på kort sikt, men kommer knappast att gynna SD:s profilering som ett socialkonservativt parti i längden. Väljarna är smartare än så.

De flesta som kommer till Sverige är inte våldsverkare. De vill ha lugn och ro, kunna röra sig fritt utan kränkningar och inte behöva vara rädda. Därför är det särskilt viktigt att samhället kan garantera friheten för personer som lever i stökiga områden eller på trånga asylboenden. Med Sverigedemokraternas förslag straffas de personerna dubbelt.

 

Anna Sandström/SNB