2016-08-10 06:00

2016-08-10 06:00

2016 – den otrygga sommaren?

SAMHÄLLE VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE CENTERKVINNORNA DISTRIKTSORDFÖRANDE CENTERPARTIET ÖREBRO: Rätten att kunna röra sig fritt gäller alla, alltid

Sexualbrott

Sommaren 2016 kommer troligen gå till historien som den då flickor o kvinnor inte kunde röra sig fritt och känna sig trygga på festivaler, badhus eller i samhället i stort.

Om det faktiskt handlar om att antalet sexualbrott/ofredanden ökat, eller att benägenheten att anmäla har ökat, är troligen svårt att få klarhet i. Men en sak är säker: Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnors livsutrymme begränsas, beroende på att vissa män inte fattar att kvinnor äger sin egen kropp. Oavsett hur vi är klädda. Oavsett om vi, eller mannen, är alkoholpåverkade eller inte. Oavsett väder, hur trångt vi står i ett publikhav, eller annat.

Jag och Centerkvinnorna anser att det får räcka nu. Polisens kampanj med armband där det står ”tafsa inte” är pinsam, där fokus flyttas från mannen som ansvarig utövare, till kvinnan som måste upplysa att det är olagligt att tafsa, om inte samtycke ges. Detta synsätt ska inte en myndighet sprida, gör om och gör rätt! Separata badtider för män och kvinnor i offentliga badhus må vara en insats som kan öka tryggheten för kvinnor, men det är i grunden fel väg att gå. Vi måste börja från början och uppfostra våra söner att visa respekt, inte våra döttrar att ”akta sig”.

Centerkvinnorna menar att det är dags att den ”feministiska regeringen” visar resultat. Här är några förslag på vägen. Hoppas de kommer till användning.

1. Utred ny brottsrubricering för medansvar till sexuellt ofredande

Tillsätt en utredning som tittar på en ny brottsrubricering som berör medansvar till sexuellt ofredande. Den person som gemensamt och i samförstånd med gärningsmannen/männen är delaktig i ett sexuellt ofredande skall inte kunna undgå rättslig prövning. Individer som omringar en person på en festival och möjliggör ett ofredande skall ställas inför rätta.

2. Ta bort straffrabatterna och skärp straffen för sexualbrott

Vi ser ingen rimlig anledning till varför en 18-åring ska dömas till lägre straff för en våldtäkt än en 21-åring till följd av den så kallade ungdomsrabatten. Regeringen bör utreda huruvida den svenska automatiska straffrabatten - tvåtredjedelsfrigivningen – fyller någon funktion. Att återfallsförbrytare ska få straffrabatt är oförsvarbart. Minimistraffen för vålds- och sexualbrott bör skärpas längs med hela straffskalan så att domstolarna utdelar hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

3. Inför obligatorisk undervisning i jämställdhet på asylboenden nu

Likt Centerpartiet vill vi att nyanlända får obligatorisk undervisning om det svenska samhället - från dag ett på asylboendet. Att inte delta ska leda till nedsatt dagersättning. Samhällsorienteringen ska innefatta jämställdhet, sexualundervisning och information om lagstiftning. Nyanlända har rätt att veta vad som gäller i Sverige, inte minst nyanlända kvinnor ska informeras om vilka rättigheter de har i Sverige.

4. Utöka kamerabevakning på festivaler och badhus

Vi vill inte se separata tider för män och kvinnor på våra badhus. Att sexuellt ofreda någon, oavsett om det är på ett badhus eller på en skola, är brottsligt. Ofredanden ska leda till påföljder. För att lättare kunna lagföra förövare bör utökad kamerabevakning vid badhus, festivaler och konserter tillåtas. Den eventuella integritetskränkning en kameraövervakning kan medföra väger lätt i jämförelse med sexuellt ofredande.

Rätten att kunna röra sig fritt, frihet från våld och förtryck, och frihet från diskriminering gäller alla. Alltid. Centerkvinnorna tar dessa rättigheter på största allvar. Vi förväntar oss att den feministiska regeringen gör detsamma.

Sommaren 2016 kommer troligen gå till historien som den då flickor o kvinnor inte kunde röra sig fritt och känna sig trygga på festivaler, badhus eller i samhället i stort.

Om det faktiskt handlar om att antalet sexualbrott/ofredanden ökat, eller att benägenheten att anmäla har ökat, är troligen svårt att få klarhet i. Men en sak är säker: Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnors livsutrymme begränsas, beroende på att vissa män inte fattar att kvinnor äger sin egen kropp. Oavsett hur vi är klädda. Oavsett om vi, eller mannen, är alkoholpåverkade eller inte. Oavsett väder, hur trångt vi står i ett publikhav, eller annat.

Jag och Centerkvinnorna anser att det får räcka nu. Polisens kampanj med armband där det står ”tafsa inte” är pinsam, där fokus flyttas från mannen som ansvarig utövare, till kvinnan som måste upplysa att det är olagligt att tafsa, om inte samtycke ges. Detta synsätt ska inte en myndighet sprida, gör om och gör rätt! Separata badtider för män och kvinnor i offentliga badhus må vara en insats som kan öka tryggheten för kvinnor, men det är i grunden fel väg att gå. Vi måste börja från början och uppfostra våra söner att visa respekt, inte våra döttrar att ”akta sig”.

Centerkvinnorna menar att det är dags att den ”feministiska regeringen” visar resultat. Här är några förslag på vägen. Hoppas de kommer till användning.

1. Utred ny brottsrubricering för medansvar till sexuellt ofredande

Tillsätt en utredning som tittar på en ny brottsrubricering som berör medansvar till sexuellt ofredande. Den person som gemensamt och i samförstånd med gärningsmannen/männen är delaktig i ett sexuellt ofredande skall inte kunna undgå rättslig prövning. Individer som omringar en person på en festival och möjliggör ett ofredande skall ställas inför rätta.

2. Ta bort straffrabatterna och skärp straffen för sexualbrott

Vi ser ingen rimlig anledning till varför en 18-åring ska dömas till lägre straff för en våldtäkt än en 21-åring till följd av den så kallade ungdomsrabatten. Regeringen bör utreda huruvida den svenska automatiska straffrabatten - tvåtredjedelsfrigivningen – fyller någon funktion. Att återfallsförbrytare ska få straffrabatt är oförsvarbart. Minimistraffen för vålds- och sexualbrott bör skärpas längs med hela straffskalan så att domstolarna utdelar hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

3. Inför obligatorisk undervisning i jämställdhet på asylboenden nu

Likt Centerpartiet vill vi att nyanlända får obligatorisk undervisning om det svenska samhället - från dag ett på asylboendet. Att inte delta ska leda till nedsatt dagersättning. Samhällsorienteringen ska innefatta jämställdhet, sexualundervisning och information om lagstiftning. Nyanlända har rätt att veta vad som gäller i Sverige, inte minst nyanlända kvinnor ska informeras om vilka rättigheter de har i Sverige.

4. Utöka kamerabevakning på festivaler och badhus

Vi vill inte se separata tider för män och kvinnor på våra badhus. Att sexuellt ofreda någon, oavsett om det är på ett badhus eller på en skola, är brottsligt. Ofredanden ska leda till påföljder. För att lättare kunna lagföra förövare bör utökad kamerabevakning vid badhus, festivaler och konserter tillåtas. Den eventuella integritetskränkning en kameraövervakning kan medföra väger lätt i jämförelse med sexuellt ofredande.

Rätten att kunna röra sig fritt, frihet från våld och förtryck, och frihet från diskriminering gäller alla. Alltid. Centerkvinnorna tar dessa rättigheter på största allvar. Vi förväntar oss att den feministiska regeringen gör detsamma.

  • Helena Vilhelmsson