2016-06-11 06:00

2016-06-11 06:00

Bra bonus i vården

LEDARE

Bristen på sjuksköterskor är påtaglig under sommarmånaderna. Det har många landsting löst genom att betala ut bonusar till sjuksköterskor som kan tänka sig att arbeta när andra är ute i sommarsolen.

Att betala en bonus är en nödvändig lösning på ett omfattande problem. Bristen på personal gör att sjukhusen behöver minska antalet vårdplatser, vilket är särskilt oroväckande i tider då många sjukhus redan lider av överbeläggningar. Ändå är facket kritiskt till bonusarna.

SVT har kartlagt hur mycket olika landsting och regioner erbjuder i bonus. I Norrbotten ersätts sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare med 9 000 kronor för varje semestervecka som inte tas ut under juni–augusti. Som mest kan man få 36 000 kronor för fyra veckor. I Värmland och Gotland får man 8 000 kr per flyttad semestervecka, i Uppsala 7 000 kr. I Värmland finns dock förbehållet att man kan få det för max två veckor.

I Västra Götaland ersätts den som flyttar en semestervecka med 5 500 kr. Jönköping har ett gynnsamt avtal som ger 10 000 kr extra per vecka man tar ut utanför semesterperioden. I Östergötland finns ett annat system där man får bonus under hela året om man jobbar under obekväm arbetstid, inte bara under semestern. I Sörmland får man ingen bonus men om man arbetar under redan beviljad semester får man kvalificerad övertidsersättning.

Kronoberg ger 1,5 gånger lönen om man tar ut sin ledighet efter semesterperioden.

Camilla Tellström, ordförande för vårdförbundet i Halland, menar att bonusar inte är någon hållbar lösning och att personalen behöver den tiden för att vila upp sig. Enligt Tellström kan akuten behöva stänga ner under sommaren på grund av personalbrist.

Det låter dock som ett gott argument för att ha en bonus för sommararbete. Personalbristen är något som många landsting behöver arbeta med. Men även om sjukhusen skulle ha tillräckligt med personal under året kommer det innebära brister om alla vill ta ut semestern samtidigt. Att ge en bonus till den som kan tänka sig att arbeta under sommaren är mer rättvist än de generella löneökningar facket förespråkar. Då en bonus innebär att den som anstränger sig får mer pengar.

För att bonusarna ska locka personal att arbeta under sommaren behöver de göra skillnad i plånboken. En del av bonusen försvinner i skatt. När bonusen sätts bör det också vägas in att många väljer att åka till Norge för att arbeta, särskilt under sommaren då det är sjuksköterskebrist också i Norge.

Vårdförbundet har fel i sin kritik mot bonusar. Folk blir sjuka även under sommaren, men sjuksköterskor kan vila upp sig under hösten. Det är därför rimligt att den som ställer upp får extra betalt för det. Alternativet är bristfällig vård under sommaren, eller att sjuksköterskor kommenderas att arbeta ändå. En ordning som inte är bättre för någon.

Anna Sandström/SNB

Att betala en bonus är en nödvändig lösning på ett omfattande problem. Bristen på personal gör att sjukhusen behöver minska antalet vårdplatser, vilket är särskilt oroväckande i tider då många sjukhus redan lider av överbeläggningar. Ändå är facket kritiskt till bonusarna.

SVT har kartlagt hur mycket olika landsting och regioner erbjuder i bonus. I Norrbotten ersätts sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare med 9 000 kronor för varje semestervecka som inte tas ut under juni–augusti. Som mest kan man få 36 000 kronor för fyra veckor. I Värmland och Gotland får man 8 000 kr per flyttad semestervecka, i Uppsala 7 000 kr. I Värmland finns dock förbehållet att man kan få det för max två veckor.

I Västra Götaland ersätts den som flyttar en semestervecka med 5 500 kr. Jönköping har ett gynnsamt avtal som ger 10 000 kr extra per vecka man tar ut utanför semesterperioden. I Östergötland finns ett annat system där man får bonus under hela året om man jobbar under obekväm arbetstid, inte bara under semestern. I Sörmland får man ingen bonus men om man arbetar under redan beviljad semester får man kvalificerad övertidsersättning.

Kronoberg ger 1,5 gånger lönen om man tar ut sin ledighet efter semesterperioden.

Camilla Tellström, ordförande för vårdförbundet i Halland, menar att bonusar inte är någon hållbar lösning och att personalen behöver den tiden för att vila upp sig. Enligt Tellström kan akuten behöva stänga ner under sommaren på grund av personalbrist.

Det låter dock som ett gott argument för att ha en bonus för sommararbete. Personalbristen är något som många landsting behöver arbeta med. Men även om sjukhusen skulle ha tillräckligt med personal under året kommer det innebära brister om alla vill ta ut semestern samtidigt. Att ge en bonus till den som kan tänka sig att arbeta under sommaren är mer rättvist än de generella löneökningar facket förespråkar. Då en bonus innebär att den som anstränger sig får mer pengar.

För att bonusarna ska locka personal att arbeta under sommaren behöver de göra skillnad i plånboken. En del av bonusen försvinner i skatt. När bonusen sätts bör det också vägas in att många väljer att åka till Norge för att arbeta, särskilt under sommaren då det är sjuksköterskebrist också i Norge.

Vårdförbundet har fel i sin kritik mot bonusar. Folk blir sjuka även under sommaren, men sjuksköterskor kan vila upp sig under hösten. Det är därför rimligt att den som ställer upp får extra betalt för det. Alternativet är bristfällig vård under sommaren, eller att sjuksköterskor kommenderas att arbeta ändå. En ordning som inte är bättre för någon.

Anna Sandström/SNB