2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Låt inte Ygeman lura EU-nämnd

I dag, fredag, sammanträder riksdagens EU-nämnd. Enligt uppgifter till Svenska Nyhetsbyrån kommer regeringen då att försöka smyga igenom ett efterhandsgodkännande av den linje som har förts vid förhandlingarna kring EU:s nya vapendirektiv – en linje som går långt utanför det mandat riksdagen har gett regeringen.

Att ignorera riksdagens mandat är dock ingen liten sak. Inrikesminister Anders Ygeman är ansvarigt statsråd och kommer med stor sannolikhet att anmälas till konstitutionsutskottet för agerandet. Det är detta regeringen till varje pris vill undvika.

Detta får inte tillåtas. Riksdagen måste vara mer än en papperstiger som regeringen endast låtsas bry sig om. Det ligger i alla partiers intressen. Därför riktas nu en särskild uppmaning till ledamöterna av Sveriges riksdag, och särskilt EU-nämnden:

Låt inte regeringen komma undan med att ignorera riksdagen.

Följande fem punkter exemplifierar regeringens avsteg från riksdagens mandat.

1) Tidsbegränsade vapenlicenser. Riksdagen beslutade att det inte är acceptabelt. Regeringen däremot har förordat just detta i förhandlingarna.

2) Medicinska kontroller av vapenägare. Riksdagen beslutade att det inte är acceptabelt. Trots detta har regeringen förordat det i förhandlingarna.

3) Distanshandel. Riksdagen beslutade att det är oacceptabelt att belägga distanshandeln med orimliga restriktioner. Regeringen har å sin sida förordat att den som tillhandahåller annonsutrymme ska vara skyldig att kontrollera annonsörens legitimation och vapenlicens, en väldigt ingripande åtgärd som bara har ett syfte: att tvinga handeln att upphöra genom byråkratisering. Hur ska till exempel Blocket alls kunna kontrollera legitimation på säljare?

4) Halvautomater. Riksdagen var i sitt beslut även tydlig med att eventuella regleringar gällande vapentyper inte får vara ”onödigt betungande för enskilda”. Regeringen har i stället försökt få till förbud mot halvautomater av slag som ofta används av svenska jägare och sportskyttar. Dessutom har regeringen avstått från att driva den av riksdagen beslutade svenska linjen när andra länder föreslagit förbud av halvautomater som är vanliga vid sportskytte i Sverige.

5) Magasin. Från att tidigare inte ha omfattats av svensk vapenlagstiftning, har regeringen förordat att de ska klassas som vapendel och därmed bli licenspliktiga. Regler som i Sverige återfinns långt ned i normhierarkin, i Naturvårdsverkets föreskrifter, försöker regeringen göra mer restriktiva och flytta upp till EU-direktivsnivå. Det är långt bortom riksdagens mandat att inte vara ”onödigt betungande”.

När EU-nämnden sammanträder i dag har ledamöterna från oppositionen möjlighet att ställa inrikesminister Anders Ygeman mot väggen. Få honom att återigen erkänna överskridandet av riksdagens mandat, och låt sammanträdet bli första steget mot en KU-anmälan, snarare än Ygemans och regeringens räddning.

Daniel Persson/SNB

I dag, fredag, sammanträder riksdagens EU-nämnd. Enligt uppgifter till Svenska Nyhetsbyrån kommer regeringen då att försöka smyga igenom ett efterhandsgodkännande av den linje som har förts vid förhandlingarna kring EU:s nya vapendirektiv – en linje som går långt utanför det mandat riksdagen har gett regeringen.

Att ignorera riksdagens mandat är dock ingen liten sak. Inrikesminister Anders Ygeman är ansvarigt statsråd och kommer med stor sannolikhet att anmälas till konstitutionsutskottet för agerandet. Det är detta regeringen till varje pris vill undvika.

Detta får inte tillåtas. Riksdagen måste vara mer än en papperstiger som regeringen endast låtsas bry sig om. Det ligger i alla partiers intressen. Därför riktas nu en särskild uppmaning till ledamöterna av Sveriges riksdag, och särskilt EU-nämnden:

Låt inte regeringen komma undan med att ignorera riksdagen.

Följande fem punkter exemplifierar regeringens avsteg från riksdagens mandat.

1) Tidsbegränsade vapenlicenser. Riksdagen beslutade att det inte är acceptabelt. Regeringen däremot har förordat just detta i förhandlingarna.

2) Medicinska kontroller av vapenägare. Riksdagen beslutade att det inte är acceptabelt. Trots detta har regeringen förordat det i förhandlingarna.

3) Distanshandel. Riksdagen beslutade att det är oacceptabelt att belägga distanshandeln med orimliga restriktioner. Regeringen har å sin sida förordat att den som tillhandahåller annonsutrymme ska vara skyldig att kontrollera annonsörens legitimation och vapenlicens, en väldigt ingripande åtgärd som bara har ett syfte: att tvinga handeln att upphöra genom byråkratisering. Hur ska till exempel Blocket alls kunna kontrollera legitimation på säljare?

4) Halvautomater. Riksdagen var i sitt beslut även tydlig med att eventuella regleringar gällande vapentyper inte får vara ”onödigt betungande för enskilda”. Regeringen har i stället försökt få till förbud mot halvautomater av slag som ofta används av svenska jägare och sportskyttar. Dessutom har regeringen avstått från att driva den av riksdagen beslutade svenska linjen när andra länder föreslagit förbud av halvautomater som är vanliga vid sportskytte i Sverige.

5) Magasin. Från att tidigare inte ha omfattats av svensk vapenlagstiftning, har regeringen förordat att de ska klassas som vapendel och därmed bli licenspliktiga. Regler som i Sverige återfinns långt ned i normhierarkin, i Naturvårdsverkets föreskrifter, försöker regeringen göra mer restriktiva och flytta upp till EU-direktivsnivå. Det är långt bortom riksdagens mandat att inte vara ”onödigt betungande”.

När EU-nämnden sammanträder i dag har ledamöterna från oppositionen möjlighet att ställa inrikesminister Anders Ygeman mot väggen. Få honom att återigen erkänna överskridandet av riksdagens mandat, och låt sammanträdet bli första steget mot en KU-anmälan, snarare än Ygemans och regeringens räddning.

Daniel Persson/SNB