2016-05-31 16:57

2016-05-31 16:57

Konstruktivt samarbete

LEDARE: Kommunallagen

Jag kritiserade Pia Renman (M) för att vara ”aningslös” när hon i en insändare skrev att ”vi kan tänka oss att bryta mot lagen igen”. Mitt skäl är enkelt. Om vi kommunpolitiker tillåter oss att trotsa lagen när den inte passar oss, hur ska vi då kunna begära att andra ska följa de lagar och regler som gäller?

Till sitt försvar säger hon nu att jag minsann inte alltid velat följa skollagen. Inte ens om det hade varit sant, vilket det givetvis inte är, hade det varit något bra försvar.

Låt mig emellertid avsluta denna märkliga debatt med att berömma hennes parti för det mycket konstruktiva samarbete vi har sedan en tid för att med gemensamma krafter vända utvecklingen i kommunens skolor och se till att alla elever går ut grundskolan med fullständiga betyg

Lars Hultkrantz (L)

 

Till sitt försvar säger hon nu att jag minsann inte alltid velat följa skollagen. Inte ens om det hade varit sant, vilket det givetvis inte är, hade det varit något bra försvar.

Låt mig emellertid avsluta denna märkliga debatt med att berömma hennes parti för det mycket konstruktiva samarbete vi har sedan en tid för att med gemensamma krafter vända utvecklingen i kommunens skolor och se till att alla elever går ut grundskolan med fullständiga betyg

Lars Hultkrantz (L)